Λέσβος: Προσοχή στις καύσεις σε υπολείμματα καλλιεργειών


Τελευταίος μήνας ο Απρίλιος που επιτρέπονται οι καύσεις χωρίς την άδεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

 

Με αφορμή ότι διανύουμε ήδη τον τελευταίο μήνα που επιτρέπονται οι καύσεις χωρίς την άδεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και τον αυξανόμενο ρυθμό εκδήλωσης περιστατικών καθημερινά στην Ελληνική επικράτεια σε υπολείμματα καλλιεργειών που εξελίσσονται σε πυρκαγιές προκαλώντας ζημίες σε ιδιωτικές και δημόσιες περιουσίες και με σκοπό την αποτροπή παρόμοιων περιπτώσεων, εφίσταται η προσοχή στους πολίτες που σκοπεύουν να εκτελέσουν εργασίες στην ύπαιθρο, ότι οι καύσεις διέπονται από νομοθετικό πλαίσιο και περιορισμούς τους οποίους οφείλουν να γνωρίζουν, λαμβάνοντας και τα αντίστοιχα-απαραίτητα μέτρα.

 

Πιο συγκεκριμένα:

 

Σε περίπτωση που εκδηλωθεί πυρκαγιά από πρόθεση ή αμέλεια ο υπαίτιος διώκεται ποινικά σύμφωνα με το άρθρο 265 του Ποινικού Κώδικα (όπως κωδικοποιήθηκε με το Ν. 4619/2019) και διενεργείται εις βάρος του σχετική δικογραφία, ενώ επιπρόσθετα όπου προβλέπεται επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με τα ισχύοντα στην 19η /2020 Πυροσβεστική Διάταξη.   

 

Επιπρόσθετα ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 της 9ης/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης, όπως αντικαταστάθηκε με την 9α /2005 Πυροσβεστική Διάταξη:

 

 «Επιτρέπεται από 1η Νομεβρίου-30 Απριλίου του επόμενου έτους το άναμμα φωτιάς στην ύπαιθρο χωρίς την έκδοση άδειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία για την εκτέλεση γεωργικών ή άλλων εργασιών περιορισμένης έκτασης, για τις οποίες δεν προκύπτουν για το παραπάνω χρονικό διάστημα διαφορετικά μέτρα από την 9/2000 Πυροσβεστική ή άλλη Διάταξη, εφόσον ληφθούν από τον ενεργούντα την καύση όλα τα απαραίτητα κατά περίπτωση μέτρα για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς»    

 

Επίσης σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 της 9/2000:

 

 «Επιτρέπεται κατά το χρονικό διάστημα από 1η Νομεβρίου-30 Απριλίου του επόμενου έτους το άναμμα φωτιάς στις επικίνδυνες περιοχές, όπως αυτές ορίζονται με το ΠΔ. 575/1980 (μεταξύ των οποίων και οι εμπίπτουσες στην τοπική αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Δασών Λέσβου), η καύση αγροτικών εκτάσεων που βρίσκονται εντός δασικών εκτάσεων ή σε απόσταση μικρότερη από 300 μέτρα από αυτές ή σε απόσταση 50 μέτρων από δενδροστοιχίες χωρίς άδεια από την Πυροσβεστική

 

Υπηρεσία μόνο όταν λαμβάνονται σωρευτικά τα παρακάτω προληπτικά μέτρα:


α. Δημιουργία ψιλής ζώνης με άροση ή προωθητήρα πλάτους τουλάχιστον 10 μέτρα γύρω από τη υπό καύση περιοχή, όταν αυτή απέχει λιγότερο από 300 μέτρα από δάση ή δασικές εκτάσεις και στις λοιπές περιπτώσεις ζώνη τουλάχιστον τριών (3) μέτρων.    

β. Τεμαχισμός με άροση ή άλλο τρόπο της υπό καύση περιοχής, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχός της, όταν η περιοχή απέχει λιγότερο από 300 μέτρα από δάση ή δασικές εκτάσεις.

γ. Πρόβλεψη να διαβρέχεται η ψιλή ζώνη προς τη πλευρά του δάσους ή της δασικής έκτασης όταν αυτή απέχει λιγότερο από 300 μέτρα από την υπό καύση περιοχή και 50 μέτρα από δεντροστοιχία.

δ. Εξασφάλιση της παρουσίας φορητών μέσων για την αντιμετώπιση τυχόν επέκτασης της φωτιάς από απρόβλεπτα αίτια (υδροφόρων-γεωργικών ελκυστήρων-πτυοσκάπανων κλπ.) καθώς και οχήματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε περίπτωση ομαδικών καύσεων.

 

Εφιστούμε την προσοχή όλων όσων πρόκειται να κάψουν κλαδιά στα κτήματά τους να συμμορφωθούν με τα παραπάνω, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε πρόβλημα, ενώ περαιτέρω θα πρέπει να ακολουθήσουν και τις παρακάτω οδηγίες:

 

·         Συγκεντρώνουμε τα κλαδιά σε κεντρικό σημείο του κτήματός μας ώστε να μην κινδυνεύσει γειτονική περιουσία.

·         Καίμε τα κλαδιά λίγα – λίγα και όχι σε μεγάλους σωρούς, που μπορεί να δώσουν μεγάλα μήκη φλόγας.

·         Φροντίζουμε να υπάρχει ικανή ποσότητα νερού για την αντιμετώπιση της φωτιάς, σε περίπτωση που αυτή ξεφύγει από τον έλεγχο.

·         Φροντίζουμε να έχουμε φορητά μέσα (πτυοσκάπανα, τσάπες κτλ) για την αντιμετώπιση τυχόν επέκτασης της φωτιάς από απρόβλεπτα αίτια.

·         Δεν ανάβουμε φωτιά τις ημέρες που φυσάει δυνατός άνεμος.

·         Επιτηρούμε συνεχώς τη φωτιά και σε περίπτωση απομάκρυνσής μας υποχρεούμαστε στην πλήρη κατάσβεσή της με νερό ή στο σκέπασμά της με ικανή ποσότητα χώματος.

·         Για το άναμμα φωτιάς με τις παραπάνω προϋποθέσεις να προτιμούνται κυρίως οι πρωινές ώρες και όχι μεσημεριανές ή βραδινές.

 

Δεν επιτρέπεται ο εφησυχασμός ότι δεν υπάρχει κίνδυνος λόγω υγρασίας. Επισημαίνουμε δε ότι ο συνδυασμός “υπερεκτίμηση των δυνάμεών μας” και “υποτίμηση της φωτιάς” είναι αποδεδειγμένα καταστροφικός».

 

Οι Δήμοι προς τους οποίους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται όπως προβούν, με τον πιο πρόσφορο κατά την κρίση τους τρόπο, στην ενημέρωση των πολιτών για το εν λόγω θέμα.-          

 

 

Ο  Διοικητής

 

Παναγιώτης Μ. Κυπριωτέλλης

Πύραρχος