Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το Περιφερειακό Συμβούλιο Β. Αιγαίου- Δείτε τα θέματα


στις 21 Απριλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00


Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ( https://www.epresence.gov.gr ), για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019) και β) του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020).

Τα θέματα

 

ΘΕΜΑ1ο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ << ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ >>.

Εισηγητής: κ. Στυλιανός Καμπούρης Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης.

 

ΘΕΜΑ2ο: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ, ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΑΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Σπιλάνης επικεφαλής Περιφερειακής Παράταξης << Συμπαράταξη Πολιτών Βορείου Αιγαίου >>.

 

ΘΕΜΑ3ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Μουτζούρης Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου.

 

ΘΕΜΑ4ο: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ή ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ΝΑΥΑΓΙΩΝ ή ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ.

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κουφέλος Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου.

 

ΘΕΜΑ5ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 18/10-03-2021 (ΑΔΑ:ΩΛΖΔ7ΛΩ-9ΔΡ) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ.

Εισηγητής: κ. Χρυσόστομος Ροδίτης Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου.

 

ΘΕΜΑ6ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Σπιλάνης επικεφαλής Περιφερειακής Παράταξης << Συμπαράταξη Πολιτών Του Βορείου Αιγαίου >>.

ΘΕΜΑ7ο: ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ.

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Χριστόφας Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης.