Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Λέσβου «Υποχρεωτική η καταβολή του Δώρου Πάσχα»


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, μπροστά στον καταιγισμό παραπληροφόρησης κυβέρνησης κι εργοδοσίας, που αξιοποιούν όλων  των  ειδών τα τεχνάσματα  για να μπερδέψουν τους εργαζομένους, ενημερώνουμε υπεύθυνα σε αυτές τις δύσκολες ημέρες τους συναδέλφους για το Δώρο Πάσχα.

Οι επιχειρήσεις που απασχολούν ή απασχόλησαν εργαζόμενους από 1/1/2021 έως 30/4/2021 οφείλουν να καταβάλλουν το δώρο Πάσχα το αργότερο μέχρι τις 28 Απριλίου (Μεγάλη Τετάρτη). Καταβάλλεται σε όλους τους υπαλλήλους, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας κι απαγορεύεται η καταβολή του σε είδος κάθε μορφής. Καθώς και η οποία συμφωνία για μη καταβολή δώρου ή παραίτηση του εργαζόμενου από το δικαίωμα δώρου είναι άκυρη.

Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί το Δώρο Πάσχα μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, αυτό συνιστά ποινικό αδίκημα. Ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να προσφύγει ο ίδιος ή μέσω του σωματείου του στην Επιθεώρηση Εργασίας, προκειμένου να συνταχθεί μηνυτήρια αναφορά και να διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα, αλλά και στο Αστυνομικό Τμήμα για την άσκηση δίωξης κατά του εργοδότη με αυτόφωρη διαδικασία. Καλό είναι να αναγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης και τα στοιχεία κατοικίας του εργοδότη, εάν αυτό είναι δυνατό, δεδομένου ότι η διαδικασία του αυτοφώρου διαρκεί 48 ώρες.

Το δώρο του Πάσχα υπολογίζεται για τη χρονική διάρκεια εργασίας από 1/1 έως 30/4 κάθε έτους και ανέρχεται στο ήμισυ του μηνιαίου μισθού, εάν ο μισθωτός αμείβεται με μισθό, και σε 15 ημερομίσθια, αν αμείβεται με ημερομίσθιο. Αν ο εργαζόμενος δεν απασχολήθηκε ολόκληρο το παραπάνω διάστημα, θα λάβει αναλογία του δώρου.

Οι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε αναστολή από 1/1/2021 έως 31/3/2021 θα πληρωθούν μέχρι την 28/4/2021 το δώρο από το κράτος και στο ποσό που αντιστοιχεί στα 534€. Εάν εξακολουθήσουν να είναι σε αναστολή για το τμήμα του δώρου που αντιστοιχεί από 1/4/2021 έως 30/4/2021 θα πληρωθούν το δώρο μέχρι τις 31/5/2021. 

Για όποια χρονική περίοδο οι εργαζόμενοι δεν ήταν σε αναστολή (από 1/1/2021 έως 30/4/2021) αλλά εργάζονταν κανονικά το τμήμα του δώρου που αντιστοιχεί για αυτό το διάστημα θα το καταβάλει ο εργοδότης και με βάση τον πραγματικό μισθό που έπαιρνε ο εργαζόμενος.

Συνάδελφοι/ισσές, όπως κάθε εργατική κατάκτηση ο καλύτερος τρόπος περιφρούρησης κι αυτού του δικαιώματος είναι η συλλογική διεκδίκηση και καταγγελία μέσα από τα εργατικά σωματεία. Μπροστά σε αυτό καλούμε κάθε εργαζόμενο του νησιού να μην φοβηθεί και να καταγγείλει αμέσως την οποιαδήποτε, έστω και απόπειρα κλοπής του Δώρου Πάσχα από την εργοδοσία στο τηλ. 22510-22734 πρωινές ώρες και στο e-mail eiylesvou@gmail.com.