Δασικοί χάρτες : Παράταση 6 μηνών και μείωση των τελών στο μισό

 

«Δασικοί χάρτες»

Τα πρώτα μέτρα για τους δασικούς χάρτες, που αποφασίστηκαν από την Κυβέρνηση είναι :

Παράταση της υποβολής των αντιρρήσεων για έξι (6) μήνες και

μειώνονται τα τέλη στο μισό. Όσοι δε ήδη έχουν καταβάλει τέλος θα τους επιστραφεί το 50%.

Τα άλλα μέτρα που αφορούν, κυρίως, το ιδιοκτησιακό και τον χαρακτηρισμό των εκτάσεων μελετώνται από την Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή και θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Όπως από την αρχή είχα ανακοίνωση και σχετικά με την Επίκαιρη Ερώτηση που είχα υποβάλλει, θα υπάρξουν ρυθμίσεις που θα είναι ικανοποιητικές.

Ήδη ο Πρωθυπουργός πήρε πρωτοβουλίες και τα προβλήματα που ανέκυψαν αντιμετωπίζονται.