Τα 4 έργα που εγκρίθηκαν από την ΕΤΑΛ για τον Δήμο Δυτικής Λέσβου


Βάσει του οριστικού πίνακα κατάταξης των αξιολογημένων προτάσεων της 1ης Πρόσκλησης της ΕΤΑΛ (Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου) για έργα Δημοσίου χαρακτήρα, ο Δήμος Δυτικής Λέσβου κατάφερε να εντάξει τέσσερα (4) έργα για χρηματοδότηση.

 

Ειδικότερα βάσει των σχετικών προτάσεων που υπέβαλε ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, στον πίνακα αξιολόγησης βρίσκεται η χρηματοδότηση των έργων:

«Βελτίωση, Αναβάθμιση και Επέκταση του Δικτύου Πεζοπορικών Διαδρομών και Μονοπατιών» με προϋπολογισμό 286.300 ευρώ

«Προμήθεια Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Συνεδριακού Κέντρου της Πέτρας» με προϋπολογισμό 23.367 ευρώ

«Προμήθεια Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δημοτικού Θεάτρου Καλλονής» με προϋπολογισμό 127.629 ευρώ

«Τεκμηρίωση, Ψηφιοποίηση και Εισαγωγή σε Βάση δεδομένων του Ιστορικού Αρχείου των κοινοτήτων του Δήμου Δυτικής Λέσβου» με προϋπολογισμό 49.600 ευρώ