40εκ ευρώ σε 1785 επιχειρήσεις από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου


Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των αιτήσεων στο πλαίσιο της δράσης: «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου»

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου επιχορηγεί 1.785 επιχειρήσεις με συνολικό ποσό 40.052.000 ευρώ, στηρίζοντας έμπρακτα επιχειρήσεις, οι οποίες επλήγησαν από τις επιπτώσεις της πανδημίας Cοvid-19, με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Β. Αιγαίου (ΕΣΠΑ 2014-2020), που θα καταβληθεί την επόμενη περίοδο.

Σε συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε πριν λίγο από τον περιφερειάρχη Β. Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη ανακοινώθηκε ότι, μετά την ολοκλήρωση της φάσης αξιολόγησης των προτάσεων, οι οποίες υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της δράσης: «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου», εντάσσονται στον προσωρινό πίνακα αποτελεσμάτων και επιχορηγούνται 1.785  Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις.

Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται στα 40.052.000 €.

Η κατώτερη βαθμολογία επιχορηγούμενης επιχείρησης είναι 21,70.

Την επόμενη χρονική περίοδο θα αποσταλεί στις 3.823 επιχειρήσεις, που υπέβαλαν αίτηση επιχορήγησης, η σχετική ειδοποίηση έγκρισης ή απόρριψης του αιτήματός τους, με την προθεσμία υποβολής ενστάσεων.

Επισημαίνεται, ότι η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου σχεδίου, το οποίο έχει θέσει σε εφαρμογή η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου μέσω του ΕΣΠΑ, για την ουσιαστική στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων και των εργαζομένων.

 

 «Σε αυτή τη μάχη που δίνουμε όλοι μαζί ενάντια στην πανδημία, έχουμε θέσει σε προτεραιότητα την Υγεία, αλλά και την στήριξη των επιχειρήσεων.  Για να σταθούν όρθιες και να συνεχίσουν να στηρίζουν την οικονομία και εν τέλει την κοινωνία μας. Η ΕΛΑΝΕΤ και η Διαχειριστική Αρχή έκαναν γρήγορα την αξιολόγηση και δουλεύουμε όλοι για την ταχεία εκταμίευση, αφού αυτοί οι πόροι θα δώσουν πραγματική ανάσα στις επιχειρήσεις μας που δοκιμάζονται», δήλωσε ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κ. Κώστας Μουτζούρης.