Με επιτυχία η ενημερωτική διαδικτυακή εκδήλωση e-λιανικό από το Επιμελητήριο Λέσβου


Τη Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας πραγματοποιήθηκε ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση στην οποία παρουσιάστηκε η Πρόσκληση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, «Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία 2014-2020» με τίτλο:

«e-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος».

Η εκδήλωση – η οποία συνδιοργανώθηκε από το Επιμελητήριο Λέσβου, την Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρία (ΕΛΑΝΕΤ ΑΕ) και τον ΕΦΕΠΑΕ ήταν μια από τις πολλές ενημερωτικές ενέργειες, τις οποίες προγραμμάτισε και υλοποιεί το Επιμελητήριο Λέσβου, προκειμένου να προσφέρει αξιόπιστα την αναγκαία ενημέρωση αναφορικά με τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά εργαλεία της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου (ΕΣΠΑ 2014-2020) στον επιχειρηματικό κόσμο της Λέσβου.

Το στέλεχος της ΕΛΑΝΕΤ ΑΕ κ. Ναπολέοντας Λιόντος,  παρουσίασε αναλυτικά την Πρόσκληση e-λιανικό, η οποία στοχεύει στην επιχορήγηση ΜμΕ του κλάδου του λιανεμπορίου για την ανάπτυξη / αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος (e - shop). Έτσι οι επιχειρήσεις μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού τους γίνονται περισσότερο εξωστρεφείς, αυξάνουν το πελατολόγιο τους και κατ’ επέκταση τον τζίρο τους. Επιπλέον με τον τρόπο αυτό,  στηρίζεται η λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19), αφού ενισχύεται ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας, και αποφεύγεται ο συνωστισμός στους εσωτερικούς τους χώρους .

Στη συνέχεια απαντήθηκαν σχετικές ερωτήσεις και διευκρινήσεις που τέθηκαν από τους συμμετέχοντες.