Αυτά είναι τα τέλη ελλιμενισμού στα λιμάνια της Λέσβου


Το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου ενημερώνει τους ιδιοκτήτες ερασιτεχνικών σκαφών ότι, σύμφωνα με την ΚΥΑ 8122.1/29/16.07.2014 (ΦΕΚ Β’ 2032/25-07-2014), οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων, ήτοι τα Δημοτικά και Διαδημοτικά Λιμενικά Ταμεία, υποχρεούνται να εισπράττουν τέλη ελλιμενισμού για κάθε σκάφος που πρυμνοδετεί ή πλαγιοδετεί στα λιμάνια και αλιευτικά καταφύγια του νησιού.

Τα συγκεκριμένα τέλη είναι ανταποδοτικά και αναλώνονται για την εκτέλεση, συντήρηση και βελτίωση των λιμενικών έργων, εγκαταστάσεων και των παρεχόμενων λιμενικών υπηρεσιών προς τους χρήστες.

Κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω ΚΥΑ, τα Λιμενικά Ταμεία υποχρεούνται να προβαίνουν σε καταγραφή - έλεγχο των ελλιμενισμένων σκαφών και σε είσπραξη των οφειλόμενων τελών ελλιμενισμού από τους ιδιοκτήτες των ερασιτεχνικών σκαφών, για το διάστημα ελλιμενισμού του σκάφους τους.

Το τέλος ελλιμενισμού εξαρτάται από το μήκος του σκάφους και από τις ημέρες που το σκάφος είναι στη θάλασσα.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα τέλη ελλιμενισμού με πρυμνοδέτηση ανά μέτρο μήκους σκάφους, κατ’ έτος, έχουν ως εξής:

 

Μήκος σκάφους

Τέλος ελλιμενισμού με πρυμνοδέτηση

 

 

Μικρά σκάφη

 

0 – 7,00m

11,00€ ανά μέτρο ετησίως

 

 

Επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια

 

Ανεξαρτήτως μήκους

30,00€ ανά μέτρο ετησίως

 

 

Επαγγελματικά πλοία αναψυχής

 

7,01 και άνω

73,00€ ανά μέτρο ετησίως

 

 

Ιδιωτικά πλοία αναψυχής

 

7,01 10,00m

150,00€ ανά μέτρο ετησίως

10,01 15,00m

170,00€ ανά μέτρο ετησίως

15,01 και άνω

200,00€ ανά μέτρο ετησίως

 

 

Παραδοσιακά πλοία

 

Ανεξαρτήτως μήκους

30,00€ ανά μέτρο ετησίως

 

 

 

Τα τέλη παραβολής προκύπτουν με προσαύξηση κατά 25% του αντίστοιχου τέλους ελλιμενισμού με πρυμνοδέτηση.

 

Εάν τα τέλη καταβληθούν προκαταβολικά παρέχονται οι παρακάτω εκπτώσεις:

α) 20%, εάν προκαταβληθούν για έναν μήνα

β) 30%, εάν προκαταβληθούν για ένα εξάμηνο και

γ) 40%, εάν προκαταβληθούν για ένα έτος

 

Κατανοώντας τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, παρέχουμε, από πλευράς μας, κάθε δυνατή διευκόλυνση και είμαστε στη διάθεσή σας για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας ή ενημέρωσης στα τηλέφωνα 2251025349, 2251028620 και 2251037629.

Σύμφωνα με τα ισχύοντα μέτρα προστασίας εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, η εξυπηρέτηση των ιδιοκτητών θα γίνεται κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο 2251037629.