Σχολεία: Πάσχα μακριά από τις οθόνες για τους μαθητές

 

Μπροστά από τους υπολογιστές τους παραμένουν οι μαθητές, καθώς δεν υπάρχει νεότερη οδηγία για το άνοιγμα των σχολείων.