Συνάντηση Κυτελη- Βιτσιλακη για τα στοχευμένα μέτρα στήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου


Σε συνέχεια της συνάντησης της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) του Βορείου Αιγαίου με την Πρυτανική Αρχή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης, ανέλαβε την πρωτοβουλία για μια εκ νέου συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18/03/2021 με την Πρυτάνισσα, Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη και τον Αντιπρύτανη, Καθηγητή Δημήτρη Παπαγεωργίου, προκειμένου να συζητηθούν στοχευμένα μέτρα στήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Η Πρυτάνισσα έθεσε το θέμα αναγκαιότητας παραχώρησης από το Δήμο ή από άλλους φορείς χώρων για ανέγερση φοιτητικών κατοικιών, προκειμένου το Πανεπιστήμιο Αιγαίου να καταστεί ελκυστικό στους/στις φοιτητές και φοιτήτριες, καθώς και στις οικογένειές τους. Ιδιαίτερα στην παρούσα συγκυρία, που, παρά την αναγνώριση της ακαδημαϊκής αριστείας του Ιδρύματος σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και του υψηλού επιπέδου σπουδών που παρέχεται στους/στις φοιτητές και φοιτήτριες, η ελκυστικότητά του επηρεάζεται αρνητικά από προβλήματα που συνδέονται κυρίως με την οικονομική κρίση, αλλά και το μεταναστευτικό και τα εθνικά θέματα.

Συζητήθηκαν εναλλακτικές προτάσεις και η Πρυτάνισσα ανέλαβε τη διερεύνησή τους, προκειμένου να προσδιοριστεί η βέλτιστη λύση, ώστε το ακριτικό αυτό Πανεπιστήμιο να συνεχίσει να παραμένει ανταγωνιστικό και να επιτελεί το έργο του, προς όφελος και των τοπικών κοινωνιών του Αρχιπελάγους.