Ο Θεόδωρος Βουνατσής νέος αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μυτιλήνης


Σήμερα έλαβε χώρα ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης με θέμα Εκλογή Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σήμερα πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του παλαιού Δημαρχείου, η εκλογή του νέου Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης μετά την διαγραφή και ανεξαρτητοποίηση του Παναγιώτη Ανδριώτη από την παράταξη Μαμακου.

Ο επικεφαλής της παράταξης "Αλλάζουμε τον Τόπο μας" Μιχάλης Μαμακος πρότεινε τον Θεόδωρο Βουνατσή ο οποίος και εξελέγη στη θέση του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Θεόδωρος Βουνατσής σε σύνολο 27 παρόντων δημοτικών συμβούλων πήρε 18 ψήφους, ενώ υπήρξαν και 8 λευκά και 1 άκυρο.

Από την διαδικασία απουσίαζαν 5 δημοτικοί σύμβουλοι

 

Τα καθήκοντα

Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αναπληρώνει στα καθήκοντά του τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή όταν κωλύεται κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης για οποιονδήποτε λόγο.