Ν. Μηταράκης: "Σε χαμηλά επίπεδα και τον Φεβρουάριο οι μεταναστευτικές ροές"- Αναλυτικά στοιχείαΝ. Μηταράκης: “Η σταθεροποίηση του χαμηλού ρυθμού αφίξεων ενισχύει την αποσυμφόρηση των νησιών αλλά και τη διαπραγματευτική θέση της Ελλάδας στις συζητήσεις για το νέο ευρωπαϊκό σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου”


Η σταθεροποίηση του χαμηλού ρυθμού αφίξεων ( -89% μείωση στις αφίξεις στα νησιά τον Φεβρουάριο του 2021 σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2020) ενισχύει την ολοένα και μεγαλύτερη αποσυμφόρηση των νησιών, αλλά και των δομών της ενδοχώρας.

Τον Φεβρουάριο του 2020 ζούσαν στα νησιά του Αιγαίου 42.414 αιτούντες άσυλο και αναγνωρισμένοι πρόσφυγες ενώ πλέον ζουν 15.220 (-64%). Αντίστοιχα, σε όλη τη χώρα, το εθνικό σύστημα υποδοχής φιλοξενούσε τον Φεβρουαρίου του 2020 93.563 αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, ενώ πλέον ζουν 62.293 (μείωση 31%). Στα Κ.Υ.Τ. των νησιών διαμένουν 12.524 αιτούντες άσυλο μειωμένοι κατά -67% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2020 όπου στα 5 Κ.Υ.Τ ζούσαν 38.399 άτομα.Για ακόμα ένα μήνα συνεχίστηκε το θετικό ισοζύγιο αφίξεων – αποχωρήσεων καθώς έφτασαν στη χώρα 399 άτομα, ενώ αναχώρησαν 1.137. Οι εκκρεμείς αποφάσεις Α και Β βαθμού αριθμούν τις 74.934 σε σχέση με τις 138.462 τον Φεβρουάριο του 2020 (μείωση 46%).

Οι συνολικοί εγγεγραμμένοι του προγράμματος “Helios” ανέρχονται στις 28.097, ενώ τα νέα μισθωτήρια που υπογράφηκαν τον Φεβρουάριο του 2021 ανέρχονται στα 924.


Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης, δήλωσε:

«Η διατήρηση των μεταναστευτικών ροών σε χαμηλά επίπεδα αποτελεί το κλειδί για την αποσυμφόρηση των νησιών μας, αλλά και την επιτάχυνση των επιστροφών. Σήμερα, τα ΚΥΤ των νησιών μας φιλοξενούν μόλις 15.220 αιτούντες άσυλο και αναγνωρισμένους πρόσφυγες, μείωση δηλαδή της τάξεως του -64% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2020. Παράλληλα, για άλλον ένα μήνα έχουμε θετικό ισοζύγιο αφίξεων-αποχωρήσεων, καθώς έφθασαν στη χώρα μας 399 άτομα, ενώ αναχώρησαν 1.137. Πλέον, η βελτιωμένη εικόνα του Μεταναστευτικού και κατ’ επέκταση η βελτιωμένη καθημερινότητα των νησιωτικών κοινωνιών παγιώνεται. Σταθεροποίηση χαμηλών ροών όμως, πέραν από συνεχιζόμενη αποσυμφόρηση των νησιών μας, σημαίνει παράλληλα και ενισχυμένη διαπραγματευτική θέση της Ελλάδας στις συζητήσεις για το νέο ευρωπαϊκό σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου».

Ενημερωτικό Φεβρουάριος A – Άσυλο