Η πυροσβεστική ευχαριστεί ιδιώτη για την παροχή βοήθειας στην φωτιά στο αρχοντικό στην Καλλονή


“ Έκφραση ευχαριστηρίων”

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες για την ανταπόκρισή σας, να διαθέσετε το ιδιόκτητο καλαθοφόρο όχημα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διώροφη οικία στην Δ.Ε. Καλλονής του Δήμου Δυτικής Λέσβου στις 15-03-2021.

Η χρήση του υπήρξε καθοριστική τόσο για την πυροσβεστική επιχείρηση που διεξαγάγαμε, όσο και για την ελάττωση των υλικών ζημιών που προκλήθηκαν, ως αποτέλεσμα της επέμβασής μας. Είναι ευχάριστο να συνειδητοποιούμε ότι υπάρχουν τόσο υπεύθυνοι επαγγελματίες στην τοπική κοινωνία και σας ευχόμαστε ειλικρινά περαιτέρω επαγγελματική επιτυχία και επίτευξη των στόχων σας.-

 

Με εκτίµηση

Ο ∆ιοικητής

Παναγιώτης Μ. Κυπριωτέλλης

Πύραρχος