Αναγνωρίστηκαν ως ιαματικές οι πηγές του Πολιχνιτου


Από το Υπουργείο Τουρισμού ανακοινώθηκε στον Δήμο Δυτικής Λέσβου ότι ολοκληρώθηκαν πλήρως οι διαδικασίες για την αναγνώριση του Φυσικού Πόρου «Ιπποκράτης» στον Πολιχνίτο ως ιαματικού και έλαβε Κωδικό Αριθμό Δημοσίευσης.

Η εξέλιξη αυτή ολοκληρώνει τις σχετικές διαδικασίες που προηγήθηκαν και  δικαιώνει τις ενέργειες του Δήμου που είναι κατεύθυνση αξιοποίησης των ιαματικών πηγών του Πολιχνίτου και γενικά του φυσικού πλούτου του νησιού μας.