30.000€ στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου για καθαρισμό και περίφραξη του Ρωμαϊκού υδραγωγείου της Μόριας


Ρωμαϊκό υδραγωγείο της Μόριας: Προς απαλλοτρίωση του χώρου και 30.000 ευρώ στην Εφορεία Αρχαιοτήτων για καθαρισμό και περίφραξη

Μετά τα 90.000 ευρώ από το  Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού προς την αρμόδια Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων προκειμένου να προβεί στην σύνταξη μελέτης για την αξιολόγηση της κατάστασης του υδραγωγείου, στην τοπογραφική τεκμηρίωση και φωτογραμμετρική αποτύπωση του  καθώς και στη λήψη άμεσων μέτρων εξασφάλισής του, με  νέα απόφαση επιχορηγείται με 30.000 ευρώ η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, προκειμένου να προβεί στον καθαρισμό του χώρου, στην απομάκρυνση των ακατάλληλων και σκουριασμένων ικριωμάτων  και στην περίφραξη του μνημείου.

Καθώς το μνημείο βρίσκεται σε αναπαλλοτρίωτο έδαφος, η Εφορεία Αρχαιοτήτων σε συνεργασία με την Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟΑ ετοιμάζει τον φάκελο της απαλλοτρίωσης, προκειμένου να εισαχθεί άμεσα για την κατά νόμον γνωμοδότηση στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.