Κατασχέθηκαν 18,38 κιλά κυδώνια στο λιμάνι Μυτιλήνης

 

Αλιευτικός έλεγχος σε Φ/Γ όχημα

Αλιευτικός έλεγχος διενεργήθηκε από τα στελέχη του Γραφείου αλιείας της Λιμενικής Αρχής Μυτιλήνης, σε Φ/Γ όχημα (ψυγείο) στον οικείο λιμένα, όπου διαπιστώθηκε η ύπαρξη δεκαοχτώ κιλών και τριακοσίων ογδόντα γραμμαρίων (18,380γρ) οστράκων του είδους ''ΚΥΔΩΝΙΑ'', τα οποία ήταν υπολειπόμενων διαστάσεων.

Από το Λιμεναρχείο Μυτιλήνης κινήθηκε η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων, ενώ τα ανωτέρω αλιεύματα κατασχέθηκαν και απελευθερώθηκαν στην θάλασσα.