Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το δημοτικό συμβούλιο Δήμου Μυτιλήνης με 12 θέματα στην ημερήσια διάταξη


στις 17 Μαρτίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 6:30 μ.μ

Το δημοτικό συμβούλιο Δήμου Μυτιλήνης θα πραγματοποιηθεί ενώ θα έχετε την ευκαιρία να το παρακολουθήσετε Live από την σελιδα του LesvosPost στο Facebook

 

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Εισηγητής: κ. ΚΥΤΕΛΗΣ

1.       

Έγκριση 1ης τροποποίησης  Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μυτιλήνης έτους 2021

2.       

Έκτακτη επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μυτιλήνης για την αντιμετώπιση των  αυξημένων αναγκών απολυμάνσεων και αντιμετώπισης των συνεπειών του  COVID-19

3.       

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Μυτιλήνης στη γνωμοδοτική Επιτροπή ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων που βρίσκονται εντός θαλάσσιας ζώνης ευθύνης του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Εισηγητής: κ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

4.       

Έγκριση Ψηφίσματος για μόνιμη ακτοπλοϊκή σύνδεση της Μυτιλήνης με τη Θεσσαλονίκη

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Εισηγητής: κ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΕΛΛΗΣ

5.       

Συγκρότηση Νομικού Προσώπου Δημόσιου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»

6.       

Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 32 του Ν.1080/1980, για το έτος 2021

7.       

Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας»

8.       

Καθορισμός θέσεων Πρακτικής Άσκησης φοιτητών - σπουδαστών της Τριτοβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στο Δήμο Μυτιλήνης

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε. Π. Ζ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ

9.       

Ενημέρωση για την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) – Επέκταση Χ.Υ.Τ. Λέσβου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

10.  

Επανεξέταση τοποθέτησης πινακίδας στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Ναυμάχου Παπανικολή, πριν τους φωτεινούς σηματοδότες στη διασταύρωση με την οδό Καβέτσου στη Μυτιλήνη (Απόφ. 16/2021 ΕΠΖ)

11.  

Παραχώρηση νέας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην Hereni Valbona, για το Ι.Χ. αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ΥΚΥ 5372, στην οδό Δαμοφίλης 3 στην Μυτιλήνη (Απόφ. 18/2021 ΕΠΖ)

12.  

Παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην Χατζηκωνσταντίνου Ευστρατία, για το Ι.Χ. αυτοκίνητο με αριθμό  κυκλοφορίας ΤΚΝ 4490, επί της οδού Θεάτρου 17 στην Μυτιλήνη (Απόφ. 19/2021 ΕΠΖ)

13.  

Τοποθέτηση δύο πληροφοριακών πινακίδων Π25 (αδιέξοδο) στην αρχή της οδού Μίμη Γαληνού και της παρόδου Ελ. Βενιζέλου στη Μυτιλήνη (Απόφ. 20/2021 ΕΠΖ)

14.  

Δημιουργία θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στο Δημοτικό Παρκινγκ Μυτιλήνης (Λεωφόρος Οδυσσέας Ελύτης),  προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση πολιτών με αναπηρία στις Υπηρεσίες του Δήμου (Απόφ. 22/2021 ΕΠΖ)

15.  

Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων Κ.Ο.Κ. εντός του οικισμού Πλαγιάς της Δ.Ε. Πλωμαρίου, του Δήμου Μυτιλήνης (Απόφ. 23/2021 ΕΠΖ)

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ

16.  

Αποδοχή οχημάτων, μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου τα οποία παρελήφθησαν από τον καταργημένο Δήμο Λέσβου

17.  

Πληρωμή  προστίμου στη ΔΟΥ για βεβαίωση παράβασης από το Τμήμα Τροχαίας Μυτιλήνης στο με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 6776 απορριμματοφόρο όχημα του Δήμου

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ

18.  

Έγκριση ανάθεσης σε εξωτερικό σύμβουλο της υπηρεσίας «Καταγραφή δεδομένων και δεικτών για το Δήμο Μυτιλήνης σύμφωνα με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Agenda 2030),  με στόχο την ανάδειξη των αναγκαίων έργων και ενεργειών για την ένταξη του Δήμου Μυτιλήνης στο πρόγραμμα των 100 κλιματικών ουδέτερων πόλεων έως το 2030»

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ

19.  

Έγκριση Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης με τίτλο «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» (ΑΜ 18/2021) και τρόπου εκτέλεσης της μελέτης

20.  

Έγκριση λύσης της σύμβασης της μελέτης με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός – Βελτίωση Αρδευτικού Δικτύου Παρακοίλων»

21.  

Έγκριση στατικής μελέτης του έργου «Ολοκλήρωση αναβάθμισης παλαιού κτιρίου σχολικού συγκροτήματος 6ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης»

22.  

Έγκριση καταβολής σε χρήμα των μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) και γάλακτος ετών 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016 στον υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μυτιλήνης Ζεϊβέκη Παναγιώτη

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΣΑΚΥΡΗΣ

23.  

Ανακήρυξη  απογόνων Ηρώων του 1821 ως  «ΕΠΙΤΙΜΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΕΣΒΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ»

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ

24.  

Έγκριση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021

25.  

Έγκριση 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021

26.  

Έγκριση 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021

27.  

Έγκριση 5ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021

28.  

Έγκριση 6ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021

29.  

Έγκριση 7ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021

30.  

Έγκριση 8ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021

31.  

Έγκριση α) εκμίσθωσης, με τη διαδικασία της δημοπράτησης, νέου τμήματος αιγιαλού – παραλίας,  στη θέση Άγιος Ισίδωρος στη Δ.Ε. Πλωμαρίου β) αφαίρεσης, από τη διαδικασία δημοπράτησης,  της θέσης  «Νησέλια» στη Δ.Ε. Μυτιλήνης

32.  

Προσδιορισμός αμοιβής πληρεξούσιων δικηγόρων για κατάθεση  αγωγών διόρθωσης κτηματολογικών εγγραφών ακινήτων ιδιοκτησίας Δήμου Μυτιλήνης

33.  

Έγκριση επίτευξης ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και των Μαρίας Τούρβαλη και Στυλιανού Βαβαλιάρου

34.  

Διαγραφή τιμολογίων παροχής υπηρεσιών των εφημερίδων:  α) ΠΟΛΙΤΙΚΑ (ΓΚΙΓΚΙΛΙΝΗ Ε.ΒΑΡΒΑΡΑ), β) Ο ΛΟΓΟΣ (ΝΕΟΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Μ.Ε.Π.Ε), γ) ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ (ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ Γ.ΣΚΟΥΦΟΥ)

35.  

Διαγραφή τιμολογίων παροχής υπηρεσιών πάγιας προκαταβολής