Συνεδριάζει την Τετάρτη με τηλεδιάσκεψη και με 10 θέματα το Περιφερειακό Συμβούλιο Β. Αιγαίου


Την Τετάρτη 10 Μάρτιου θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Β. Αιγαίου και ώρα 17:30

 

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ( https://www.epresence.gov.gr ), για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019) και β) του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020).

 

-Τα θέματα

 

ΘΕΜΑ1ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΓΙΑ e-banking.

Εισηγήτρια: κ. Κοσμία Μωραΐτου Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού και Δημοσιονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

 

ΘΕΜΑ2ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Π.Δ.) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021.

Εισηγήτριες: Α) κ. Αναστασία Αντωνέλη Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικού & Πολιτισμού.

                       Β) κ. Κοσμία Μωραΐτου Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού και Δημοσιονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

 

ΘΕΜΑ3ο: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ή ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ΝΑΥΑΓΙΩΝ ή ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΗΜΝΟΥ.

Εισηγητής: κ. Άγγελος Βλάττας-Λαμπρινός Έπαρχος Λήμνου.

 

ΘΕΜΑ4ο: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ « ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡ. 35 ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ Γ.Κ.Λ. 20 (ΦΕΚ 1929 Β/30-05-2018) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΗΜΝΟΥ.

Εισηγητής: κ. Άγγελος Βλάττας-Λαμπρινός Έπαρχος Λήμνου.

 

ΘΕΜΑ5ο: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ « ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡ. 35 ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ Γ.Κ.Λ. 20 (ΦΕΚ 1929 Β/30-05-2018) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ.

Εισηγητής: κ. Παντελής Μπουγδάνος Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χίου.

 

ΘΕΜΑ6ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (α) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, (β) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ (γ) ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

Εισηγητής: κ. Αναστάσιος Ρούσσης Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

 

ΘΕΜΑ7ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ.

Εισηγητής: κ. Χρυσόστομος Ροδίτης Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου.

 

ΘΕΜΑ8ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ.

Εισηγητής: κ. Χρυσόστομος Ροδίτης Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου.

 

ΘΕΜΑ9ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΑΒΚ 340 ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: « ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΘΙΓΟΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΧΙΟΥ – ΚΑΡΦΑ ΕΝΑΝΤΙ ΠΟΣΟΥ 25.300,00 €  ».

Εισηγητής: κ. Παντελής Μπουγδάνος Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χίου.

 

ΘΕΜΑ10ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΥΕΞΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Σπιλάνης Πρόεδρος της Επιτροπής Ιαματικού Τουρισμού & Τουρισμού Ευεξίας.