Ελιές, αμπέλια, μηλιές αλλά και πολλά βοσκοτόπια χαρακτηρίστηκαν δάσος στην Λέσβο


Ανακοίνωση από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου

Πρόσφατα αναρτήθηκαν οι δασικοί χάρτες που αφορούν το νησί μας. Μέσα σ’ αυτούς όμως έχουν συμπεριληφθεί πάρα πολλά αγροκτήματα με ελιές, αμπέλια, μηλιές αλλά και πολλά βοσκοτόπια, που είναι εκτάσεις όπου ασκείται γεωργική- οικονομική δραστηριότητα. Για να αποχαρακτηριστούν από δασικά και να συνεχίσουν να έχουν το χαρακτηρισμό «αγρόκτημα», καλούνται οι ιδιοκτήτες τους να βάλουν βαθιά το χέρι στη τσέπη.

Τα νέα τσουχτερά χαράτσια, δηλαδή το τέλος που καλούνται να πληρώσουν λαϊκά στρώματα, βιοπαλαιστές μικρομεσαίοι αγρότες για προσφυγές - ενστάσεις - αντιρρήσεις για το χαρακτήρα των εκτάσεων, καθώς και την αμοιβή ιδιώτη δασολόγου, δικηγόρου, μηχανικού, τοπογραφικά κλπ. για τη σύνταξη της ένστασης, έρχονται να επιβαρύνουν το ήδη καταληστευμένο εισόδημά τους. ( Το τέλος της ένστασης για αγρόκτημα ενός στρέμματος είναι 40 ευρώ ). Το δικαίωμα για ενστάσεις εξαντλείται μέσα στο επόμενο τρίμηνο.

Η σύνταξη των δασικών χαρτών δεν έχει στόχο και αποτέλεσμα την προστασία των δασών και του δασικού οικοσυστήματος, αλλά την αλλαγή του χαρακτήρα, της χρήσης ακόμη και του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στην γη. Η γη αξιοποιείται ως ακόμη ένα εργαλείο για τον οικονομικό στραγγαλισμό και ξεκλήρισμα των μικρομεσαίων αγροτοκτηνοτρόφων από την μια και την ενίσχυση των μεγαλοαγροτών επιχειρηματιών από την άλλη.

Η κατάσταση αυτή αναδεικνύει τα αποτελέσματα της αστικής πολιτικής στη γη και τη χρήση της, που στόχο έχει την εξυπηρέτηση των κάθε φορά επενδυτικών σχεδίων των μονοπωλιακών ομίλων στο συγκεκριμένο τομέα.

Ο δίκαιος αγώνας της μικρομεσαίας αγροτιάς  για την επιβίωση συνεχίζεται.

Απαιτούμε:

-  Για όλες τις εκτάσεις που ήταν και είναι αγροτικές, να μην αμφισβητηθεί ο αγροτικός τους χαρακτήρας.

- Να δοθεί παράταση ενός χρόνου για την διαδικασία υποβολής ενστάσεων – αντιρρήσεων, λόγο και της πανδημίας χωρίς καμία οικονομική ή άλλη επιβάρυνση στα λαϊκά στρώματα.

- Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα διοικητικά μέτρα από το κράτος ώστε να μην επιβαρυνθούν οι αγρότες και τα άλλα λαϊκά στρώματα από ιδιώτες και από διαδικασίες που το ίδιο το κράτος τα ανάγκασε και χωρίς δική τους ευθύνη.

- Εξασφάλιση του αναγκαίου προσωπικού, μέσων ,και πόρων, στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για να ολοκληρώνονται οι απαραίτητες διαδικασίες για την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων.

- Να μην χρησιμοποιηθούν οι δασικοί χάρτες και γενικότερα η δασική πολιτική ως εργαλείο ομηρίας των λαϊκών στρωμάτων, ξεκληρίσματος των μικρομεσαίων αγροτών, και επιτάχυνσης των κερδοφόρων επενδυτικών σχεδίων των ομίλων».