Στον Νότη Μηταράκη και επίσημα... Το ΝΑΙ με όρους του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Μυτιλήνης για την νέα δομήΗ Δημοτική Αρχή δια του Δημάρχου Μυτιλήνης κου Ευστρατίου Κύτελη και την Δημοτικών Συμβούλων της δημοτικής παράταξης «ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ» που ψήφισαν θετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο της 3ης-2-2021 για το μεταναστευτικό, απευθύνει την παρούσα επιστολή προς τον Υπουργό Μετανάστευσης κο Μηταράκη:

Αξιότιμε κ Υπουργέ,

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης που πραγματοποιήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 2021 με θέμα το μεταναστευτικό, η Δημοτική Αρχή όσο και μεγάλο μέρος της αντιπολίτευσης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη βούληση της κοινωνίας των κατοίκων της Μυτιλήνης, των γύρω περιοχών και της Λέσβου γενικότερα, που έχουν βιώσει τα τελευταία χρόνια τις καταστροφικές επιπτώσεις του μεταναστευτικού- προσφυγικού,

αποφασίσαμε ως εκπρόσωποι του τόπου να προτείνουμε λύση με τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις για το νησί μας.

Με υψηλό αίσθημα ευθύνης, υπερέβημεν εαυτούς και για χάριν του τόπου και του μέλλοντος των παιδιών μας, χωρίς άστοχους λαϊκισμούς που οδήγησαν τον τόπο σε αδιέξοδα και διαιωνίζουν το πρόβλημα, επ΄ ωφελεία επικίνδυνων για την πατρίδα συμφερόντων, με στόχο την επιστροφή στην ομαλότητα και στην κανονικότητα, καταθέσαμε την κάτωθι πρόταση, η οποία και ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 Από το Πρακτικό της αριθμ. 2ης/3-2-2021 τακτικής Συνεδρίασης

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μυτιλήνης

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 16/2021

ΘΕΜΑ 1ο Η/Δ: Συζήτηση-ενημέρωση για τις εξελίξεις στο μεταναστευτικό-προσφυγικό στη Λέσβο.

ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΨΗΦΙΣΜΑ

«Ψηφίζουμε την δημιουργία ενός κλειστού ελεγχόμενου προσωρινού κέντρου για τις ανάγκες υποδοχής, ταυτοποίησης και εξέτασης ασύλου μακριά από αστικό ιστό και κατοικημένη περιοχή και το οποίο δεν θα έχει σε καμία περίπτωση τον χαρακτήρα υπερδομής.

 Η λειτουργία αυτού του κλειστού προσωρινού ελεγχόμενου κέντρου, υποχρεούται να πληρεί τις συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής για τη προστασία των κατοίκων της περιοχής και των διαμενόντων σε αυτήν. Επίσης, πρέπει να διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος των γύρω αυτού περιοχών, με προτεραιότητα την πρόληψη κάθε κινδύνου πυρκαγιάς.

 Η λειτουργία του κέντρου θα σημάνει την ταυτόχρονη παύση της λειτουργίας κάθε άλλης δομής, οι οποίες λειτουργούν μέχρι σήμερα στα όρια του Δήμου Μυτιλήνης και ειδικότερα στην περιοχή «Μαυροβούνι» και στον Δημοτικό χώρο του «Καρά Τεπέ», καθώς και των λοιπών δομών, περιλαμβανομένων και των κατοικιών.

 Η λειτουργία του κέντρου σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αναστείλει ή να περιορίσει την συνεχή προσπάθεια φύλαξης των θαλάσσιων συνόρων, καθώς και την συνεχή αποσυμφόρηση του νησιού μας από πρόσφυγες και μετανάστες, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Κυβέρνησης.

Τέλος, επιβάλλεται να συνεχιστεί ο αυστηρός έλεγχος της δραστηριότητας των ΜΚΟ.»

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 16.

Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφηκε όπως παρακάτω:

                Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

                   Συμβουλίου Μυτιλήνης

                                                                   ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

                Χατζηγιάννης Δημοσθένης

Σας επισημαίνουμε ότι το περιεχόμενο της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης αποτελεί το σαφές πλαίσιο ξεκαθαρίζοντας τα όρια σύμφωνα με τα οποία αναμένουμε να πράξει η Κυβέρνηση, ορίζει «τις κόκκινες γραμμές», η παραβίαση των οποίων θα μας βρει κάθετα αντίθετους και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λευκή επιταγή στην Κυβέρνηση ώστε να ενεργήσει κατά το δοκούν.

Οι δηλώσεις υψηλόβαθμων κυβερνητικών στελεχών που είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες, έρχονται να εντείνουν την ανησυχία και την έλλειψη εμπιστοσύνης, τόσο ημών όσο και της κοινωνίας της Λέσβου.

Για τον λόγο αυτό θεωρούμε επιτακτική ανάγκη να δοθούν διευκρινήσεις, άμεση και έγκαιρη ενημέρωση και ξεκάθαρες απαντήσεις στα παρακάτω βασικά ερωτήματα τα οποία είναι τόσο δικά μας όσο και των πολιτών, καθώς είναι γνωστό ότι η ασάφεια γεννά ερωτήματα και αβεβαιότητα, ώστε ο Δήμος Μυτιλήνης αλλά και η κοινωνία να έχει πλήρη και σαφή εικόνα για το τι προτίθεσθε να πράξετε.

Ζητούμε να μας πληροφορήσετε άμεσα τις επόμενες ημέρες για τα κάτωθι:

1) Το πλήρες χρονοδιάγραμμα αποσυμφόρησης και τον ακριβή αριθμό όσων θα μετακινηθούν.

2) Το ακριβές χρονοδιάγραμμα κλεισίματος όλων των υπαρχουσών δομών.

3) Την ακριβή τοποθεσία του νέου ΚΥΤ, την έκταση που θα καταλάβει, τη δυναμικότητα, τις υποδομές που θα περιλαμβάνει, τις προδιαγραφές ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος.

4) Τη διαβεβαίωσή σας πως όσοι καταγράφονται σε άλλες περιοχές δε θα μεταφέρονται στο νησί μας για την υποβολή αίτησης ασύλου.

Ευελπιστούμε πως η παρούσα επιστολή μας θα έχει από μέρους σας έμπρακτη ανταπόκριση, για την υλοποίηση των δεσμεύσεών σας στο Δημοτικό Συμβούλιο, τόσο για την αποσυμφόρηση του νησιού και το κλείσιμο των υπαρχουσών δομών όσο και για τις προδιαγραφές της νέας δομής (συνολική χωρητικότητα 3.000 ατόμων, υποδομές κλπ), έτσι ώστε να εδραιωθεί το αίσθημα εμπιστοσύνης με την κοινωνία.

    Με εκτίμηση