Στρατάκη-Συβρή Αικατερίνη: «Διαχειριστήκαμε πολύ καλά τα κρούσματα κορονοιου στα σχολεία της Λέσβου»

 

Αναλυτικά στη Λέσβο λειτουργούν 60 (εξήντα) Δημοτικά σχολεία και 68 (εξήντα οκτώ) Νηπιαγωγεία, στη Λήμνο και στον Άγιο Ευστράτιο 13 (δεκατρία) Δημοτικά σχολεία και 15 (δεκαπέντε) Νηπιαγωγεία.

Από τον Οκτώβριο του 2020 μέχρι σήμερα έχει ανασταλεί η λειτουργία, για 14 ημέρες, μόνο, 8 (οκτώ) σχολικών μονάδων στη Λέσβο και 1 (μιας) στη Λήμνο.

Επίσης ανεστάλη η λειτουργία 8 (οκτώ) μεμονωμένων τμημάτων στη Λέσβο και 1 (ενός) στη Λήμνο.

Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από τον τρόπο που διαχειριστήκαμε τα κρούσματα του ιού, χωρίς να παρατηρηθεί ιδιαίτερη διασπορά και προβλήματα.

Ιδιαίτερα θα θέλαμε να τονίσουμε το ρόλο των εκπαιδευτικών μας οι οποίοι,  σε συνεργασία με τους μαθητές και τις οικογένειές τους, συνέβαλαν αποτελεσματικά στην τήρηση των μέτρων προστασίας, λειτούργησαν με ασφάλεια, κοινωνική ευθύνη φροντίζοντας  να λειτουργούν κανονικά οι σχολικές μονάδες.

Σε όλες τις περιπτώσεις που απαιτήθηκε, λειτούργησε, αποτελεσματικά η εξ΄αποστάσεως τηλεκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας Webex.

Στρατάκη-Συβρή Αικατερίνη

Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λέσβου

 

Πηγή www.lesvospen.gr