4.187,24€ σε αγρότες της Λέσβου από τον ΕΛΓΑ για αποζημιώσεις φυτικού και ζωικού κεφαλαίου

 

Αποζημιώσεις ύψους 14,7 εκατ. ευρώ από τον ΕΛ.Γ.Α.

Σήμερα, Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου, καταβάλλονται από τον ΕΛ.Γ.Α. αποζημιώσεις φυτικού και ζωικού κεφαλαίου ύψους 14.798.619,26 ευρώ στους δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους.

Για την Λέσβο αντιστοιχεί το ποσό των 4.187,24 σε αγρότες και κτηνοτρόφους

Ο Οργανισμός, χάρη στην έμπρακτη πολιτική στήριξη της Κυβέρνησης, με την καταβολή 30 εκατ. ευρώ στον ΕΛ.Γ.Α., όπως προκύπτει από τον Προϋπολογισμό του Κράτους, για την κάλυψη των διοικητικών εξόδων και των λειτουργικών του δαπανών, καταβάλλει για πρώτη φορά μετά από χρόνια, σε μια πληρωμή, σε μία δόση, στο ακέραιο, στο 100%, τις οφειλόμενες αποζημιώσεις του 2020.