Σε επιφυλακή η περιφέρεια στην Λέσβο- 3 Εστίες αφθώδη πυρετού και ευλογιάς προβάτων στο Izmir της Τουρκίας


Σε επιφυλακή βρίσκονται οι υπηρεσίες κτηνιατρικής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

 

Συναγερμός έχει σημάνει στις κτηνιατρικές υπηρεσίες του Βορείου Αιγαίου μετά την ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ότι ανιχνεύθηκαν  δύο πρωτογενείς εστίες αφθώδους πυρετού και μια πρωτογενής εστία ευλογιάς προβάτου και αιγών, στην περιοχή Izmir της Τουρκίας, πολυ κοντά στα νησιά της Λέσβου και της Χίου.

 

Λόγω της εγγύτητας των εστιών και προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος των νοσημάτων στη χώρα και μια νέα επιζωοτία, με δυσάρεστες συνέπειες για την  οικονομία των νησιών μας και το ζωικό του κεφάλαιο,  εφιστάται η προσοχή στις αρμόδιες υπηρεσίες  για την πραγματοποίηση τακτικών ελέγχων.

 

Παράλληλα όπως αναφέρεται σε  σχετικό έγγραφο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και οι κτηνοτρόφοι των νησιών μας οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να τηρούν ευλαβικά τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των ζώων τους ειδικότερα συνιστάται:

 

- Περίφραξη των εγκαταστάσεων για την αποτροπή εισόδου και εξόδου ζώων/φορέων.

 

- Ύπαρξη απολυμαντικής τάφρου για τα οχήματα στην είσοδο-έξοδο των εγκαταστάσεων.

 

- Τακτικός καθαρισμός και απολύμανση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού.

 

- Αποφυγή της εισόδου οχημάτων και άλλων μηχανημάτων που έχουν έρθει σε επαφή με άλλες εκμεταλλεύσεις στις εγκαταστάσεις και στους βοσκοτόπους.

 

- Καθαρισμός και απολύμανση των οχημάτων που εισέρχονται και εξέρχονται από τις εγκαταστάσεις και επιπλέον πριν και μετά την μεταφορά ζώων και προϊόντων.

 

- Περιορισμός των ανθρώπων που εισέρχονται στις εκμεταλλεύσεις και έρχονται σε επαφή με τα ζώα και ιδιαίτερη προσοχή σε όσους έρχονται σε επαφή και με άλλες εκμεταλλεύσεις.

 

- Καθαρισμός και απολύμανση των υποδημάτων των ανθρώπων που εισέρχονται και εξέρχονται από την εκμετάλλευση.

 

- Παραμονή των νεοεισαχθέντων ζώων σε περιορισμό από τα υπόλοιπα ζώα της εκτροφής, για τουλάχιστον 21 ημέρες.

 

- Έλεγχος της προέλευσης των ζωοτροφών, των μηχανημάτων και των συσκευών που χρησιμοποιούνται.

 

- Απομάκρυνση εστιών ρύπανσης και λιμναζόντων υδάτων που ευνοούν την προσέλκυση εντόμων.

 

- Απεντόμωση και μυοκτονία στις εγκαταστάσεις.

 

- Καταπολέμηση εξωπαράσιτων και χρήση εντομοαπωθητικών.

 

- Να μην χρησιμοποιούνται μεταχειρισμένα εργαλεία, εξοπλισμός και αντικείμενα προερχόμενα από άλλες εκμεταλλεύσεις.

 

- Αποφυγή προμήθειας εργαλείων, εξοπλισμού και αντικειμένων για τις εκμεταλλεύσεις από την Τουρκία.

 

- Να μην επιτρέπεται σε άτομα που έχουν επισκεφτεί πρόσφατα την Τουρκία να εισέρχονται στις εκμεταλλεύσεις τους και να έρχονται σε επαφή με ζώα.

 

- Προμήθεια ζώων, προϊόντων και ζωοτροφών, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας