ΑΓΓΕΛΙΑ: Ζητείται μηχανολόγος μηχανικός, ηλεκτρολόγος μηχανικός, Χημικός Μηχανικός ή Γεωπόνος από την Ποτοποιία Πλωμαριου Ισιδώρου Αρβανίτη

 

ΠΟΤΟΠΟΙΪΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΕ

Η Ελληνική εταιρεία με ηγετική θέση στον χώρο της παραγωγής αποσταγμάτων, ζητά να προσλάβει για το αποστακτήριό της στο Πλωμάρι Λέσβου εναν διπλωματούχο νέο

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ

η Χημικός Μηχανικός ή Γεωπόνος

 για θέση στο Τεχνικό Τμήμαή στο Τμήμα Παραγωγής

Καθήκοντα θέσης :

Συμμετοχή στην ομάδα παραγωγής και συντήρησης/επισκευής Η/Μ παραγωγικού και κτηριακού εξοπλισμού, διαχείριση ανταλλακτικών, συντονισμός εξωτερικών συνεργείων.

Προϋποθέσεις :

 • Πτυχίο μηχανολογίας ΑΕΙ
 • Σχετική εμπειρία 3-5 ετών επιθυμητή, σε βιομηχανικό περιβάλλον.
 • Πνεύμα ομαδικότητας και ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλίας και ευθύνης.
 • Καλή γνώση μιάς τουλάχιστον ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση Αγγλικής.
 • Καλήγνώσηcomputer ( internet, MSOffice, κλπ)ήεπιθυμητή η εμπειρία σε σχεδιαστικά πακέτα
 • Αδεια οδήγησης
 • Εκπληρωμένες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις

 Η εταιρία προσφέρει :

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές
 • Εκπαίδευση
 • Καλό εργασιακό περιβάλλον  
 • Πρόσθετη ασφάλιση

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση isarvanitis@ouzoplomari.gr