Πλακιωτάκης:«Η νησιωτική Ελλάδα Μπροστά» - Τι προβλέπει το ν/σ για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στο νησιωτικό χώρο


Σημαντική τομή στην αναπτυξιακή πορεία των Ελληνικών νησιών συνιστά το νομοσχέδιο για μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στο νησιωτικό χώρο το οποίο εισήχθη σήμερα για συζήτηση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής και αναμένεται την επόμενη εβδομάδα να συζητηθεί στην Ολομέλεια.

Με το εν λόγω νομοσχέδιο οι κατά καιρούς αποσπασματικές παρεμβάσεις δίνουν την θέση τους σε μια νέα ολιστική προσέγγιση της νησιωτικότητας μέσω της οποίας

εισάγεται πλέον η υποχρέωση για Εθνική Στρατηγική για το νησιωτικό χώρο, με σαφείς και μετρήσιμους δείκτες – στόχους τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, ενώ προωθούνται συγκεκριμένες πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης.

Για πρώτη φορά, η στρατηγική αυτή αναφέρεται στο σύνολο των διαθέσιμων πόρων που μπορούν να αξιοποιηθούν και περιλαμβάνει συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη των νησιών μας.

 

Ειδικότερα με το νομοσχέδιο δημιουργούνται τρία νέα χρηματοδοτικά προγράμματα – εργαλεία για την ενίσχυση των δημοσίων έργων. Τα εν λόγω χρηματοδοτικά εργαλεία έχουν τις ονομασίες «Πρόγραμμα Νέαρχος», «Πρόγραμμα Χρηματοδότησης Νησιωτικής Επιχειρηματικότητας» και «Ταμείο Θαλάσσιας – Γαλάζιας Οικονομίας».

- Το πρόγραμμα «Νέαρχος», προβλέπει τη χρηματοδότηση έργων δημοσίου χαρακτήρα στους τομείς: λιμενικές υποδομές, υποδομές και δίκτυα διαχείρισης, μεταφοράς και διανομής ύδατος, διαχείρισης ενέργειας, θαλάσσιων μεταφορών, ήτοι επιχειρείται η βελτίωση η ανάπτυξη υποδομών σε κρίσιμους κλάδους με σκοπό την ανάταξη της θαλάσσιας και νησιωτικής οικονομίας.

Οι δράσεις του προγράμματος «Νέαρχος» θα μπορούν να χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, μέσω επενδυτικών δανείων. Η εξυπηρέτηση των δανείων και η κάλυψη των εξόδων θα γίνεται μέσω λογαριασμού που συστήνεται στο Παρακαταθηκών και Δανείων και θα χρηματοδοτείται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ή από το ΕΣΠΑ.

- Το «Πρόγραμμα χρηματοδότησης νησιωτικής επιχειρηματικότητας», με πόρους από το ΕΣΠΑ και το ΠΔΕ, θα καλύψει τις ανάγκες πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες σε αμιγώς νησιωτικές περιφέρειες της χώρας και δραστηριοποιούνται σε τομείς της θαλάσσιας οικονομίας.

- Το «Ταμείο Θαλάσσιας-Γαλάζιας Οικονομίας», μέσω εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων, (ΠΔΕ, ΕΣΠΑ), έχει ως στόχο του την προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στον τομέα της Θαλάσσιας Οικονομίας και της Γαλάζιας Ανάπτυξης, καθώς και στους τομείς ναυτιλιακής τεχνολογίας, ναυτιλιακού και ναυπηγικού εξοπλισμού, ανάπτυξης εφαρμογών και για τη χρήση τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνιών στους τομείς αυτούς.

 

Αναφερόμενος στο νομοσχέδιο ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης υπογράμμισε τα εξής :

«Αισθάνομαι ιδιαίτερη ικανοποίηση γιατί, μετά από συστηματική προσπάθεια και πλήρη διαβούλευση, εισηγούμαι σήμερα ένα σχέδιο Νόμου που αλλάζει τα δεδομένα στον τρόπο που το Ελληνικό Κράτος προσεγγίζει τα νησιά και τους νησιώτες, τους οποίους θέλω να διαβεβαιώσω ότι σε καμιά περίπτωση δεν αποτελεί άλλη μια άσκηση επι χάρτου.

Για την σύνταξη του συνεργαστήκαμε με όλους τους Περιφερειάρχες και Δημάρχους των νησιών, καθώς και με 327 κοινωνικούς εταίρους και φορείς που πήραν μέρος στους 14 Περιφερειακούς Διαλόγους που διοργανώσαμε.

Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο το οποίο βρίσκεται στην καρδιά της πολιτικής αντίληψης και προσέγγισης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, καθώς υπηρετεί :

- Την έμπρακτη αναγνώριση της εθνικής σημασίας των νησιωτικής Ελλάδας.

- Την ανάγκη μεταρρυθμίσεων και τομών προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας.

- Την προτεραιότητα που δίνει η κυβέρνηση στην οργανωμένη ανάπτυξη των νησιών μας.

- Την επιβεβλημένη υιοθέτηση εργαλείων διαμόρφωσης πολιτικής.

- Τη διασφάλιση της υλοποίησης της πολιτικής αυτής με συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία.

- Τον έλεγχο της εξέλιξης της υλοποίησης, μέσα από εργαλεία παρακολούθησης και αξιολόγησης.

- Τη διαφάνεια και τη λογοδοσία.

 

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Πρωθυπουργού, η υλοποίηση του ξεκινά αμέσως μετά την ψήφιση του, ώστε σύντομα να έχουμε τα πρώτα απτά, θετικά αποτελέσματα για τις νησιωτικές κοινωνίες.

Στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων «Ελλάδα Μπροστά» στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εξειδικεύουμε: «Η νησιωτική Ελλάδα Μπροστά».