Ερωτήματα που χρήζουν άμεσης απάντησης από τον Γιώργο Κατζανο για το λιμάνι Πλωμαριου


Ερωτήσεις από τον εν αργία Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Μυτιλήνης Γεώργιο Κατζανό

Ποιος ανέλαβε την εργολαβία και με ποια διαδικασία ανάθεσης;

Γιατί οι εργολάβοι του νησιού μουρμουρίζουν για κατατμήσεις και αναθέσεις κατά το δοκούν από το Δ.Λ.Τ. Λέσβου; Η εταιρία που φτιάχνει το έργο είναι εξειδικευμένη στα λιμενικά έργα ή μήπως δεν χρειάζεται να είναι; Υπάρχει πλήρης φάκελος έργου με σχέδια και κοστολόγηση ή μία απλή τεχνική έκθεση;

 

·                     Ποιος επιβλέπει το έργο; Ποιος έχει ποιος ελέγχει την ποιότητα των υλικών; Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μυτιλήνης;

Γιατί αν δεν το επιβλέπει Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μυτιλήνης, το έργο εκτελείται χωρίς επιβλέποντα. Από τον εργολάβο, αυτόματα...

Το Δ.Λ.Τ. Λέσβου δεν έχει Τεχνική Υπηρεσία και δεν μπορεί να εκτελέσει κανένα έργο. Ούτε μπορούν να οριστούν επιβλέποντες , ούτε αντίστοιχες επιτροπές, ούτε παραλαβή έργου μπορεί να γίνει, ούτε λογαριασμός έργου να υποβληθεί και να πληρωθεί. Εκτός και αν η σύμβαση αναφέρει ότι στο Πλωμάρι δεν γίνεται έργο αλλά μία απλή εργασία συντήρησης. Δηλαδή σαν να αλλάζει κάποιος λάμπες ή να κουρεύει το γκαζόν.

Ας δημοσιοποιηθεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση, η άδεια κατασκευής του έργου και η πράξη ορισμού επιβλέποντα.

 

·                     Το σημείο παρεμβάσεις (παραλιακή οδός Παναγιώτη Μιχαλέλλη) βρίσκεται εκτός χερσαίας ζώνης λιμένα, όπως αυτή έχει καθοριστεί και ισχύει από το 1949. Συνεπώς δεν υπάρχει αρμοδιότητα επέμβασης από το Δ.Λ.Τ. Λέσβου, αλλά και από το Δήμο Μυτιλήνης.

 

·                     Η έκθεση της επιτροπής για τον έλεγχο διάβρωσης της παραλιακής οδού, αναφέρει ότι προκειμένου να εκδοθεί η άδεια κατασκευής των αναγκαίων έργων για την προστασία από τη διάβρωση θα πρέπει να προσκομιστούν στην Κτηματική Υπηρεσία Λέσβου τα δικαιολογητικά του Ν. 2971/2001 για να ξεκινήσει η προβλεπόμενη διαδικασία αδειοδότησης. Επιπλέον, επιβεβαιώνει ότι το συγκεκριμένο τμήμα είναι εκτός χερσαίας ζώνης λιμένα.

 

        I.            Προσκόμισαν τα δικαιολογητικά αυτά στην Κτηματική Υπηρεσία;

     II.            Πότε ξεκίνησε και πότε ολοκληρώθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία αδειοδότησης;

 

·                     Η απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών για την νομιμοποίηση του λιμανιού του Πλωμαρίου, που εκδόθηκε μετά από χρόνια προσπαθειών και καταβολή υψηλού τιμήματος από το λιμενικό ταμείο Λέσβου, αφού αναφέρει αναλυτικά τα υφιστάμενα έργα, συμπληρώνει ότι πλην των αναφερομένων κατασκευασθέντων έργων δεν νομιμοποιείται οποιοδήποτε άλλο έργο η κατασκευή, που βρίσκεται στο χώρο του αιγιαλού, και θαλάσσιου χώρου στην εν λόγω περιοχή. Συνεχίζοντας, αναφέρει ότι για την κατασκευή οποιουδήποτε άλλου έργου στον αιγιαλό, την παραλία και το συνεχόμενο θαλάσσιο χώρο στην περιοχή, να ληφθούν εκ νέου όλες οι υπό του νόμου προβλεπόμενες άδειες και εγκρίσεις.

 

 

     I.              Το υπό κατασκευή έργο έχει λάβει όλες τις υπό νόμου άδειες και εγκρίσεις;

  II.              Γιατί και από ποιους επιλέχθηκε να γίνουν αυθαίρετες εργασίες σε ένα νόμιμο λιμάνι με νόμιμες εγκαταστάσεις, με συνέπεια να μπλοκαριστεί κάθε προσπάθεια ένταξης του σε ευρωπαϊκά προγράμματα για ουσιαστικά έργα;

 

·         Το λιμάνι Πλωμαρίου έχει συγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

 

 

     I.              Το συγκεκριμένο έργο προβλέπεται στη συγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων;

  II.              Έχει υποβληθεί και εγκριθεί η τροποποίηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή οι συγκεκριμένες εργασίες επιφέρουν περιβαλλοντική επιβάρυνση στο θαλάσσιο  περιβάλλον της περιοχής;

 

 

·         Με βάση ποια Μελέτη υλοποιείται το έργο αυτό; Αν εφαρμόζεται η λύση Μουτζούρη του 2017, είχε αυτή προϋπολογισμό κάτω των 20 χιλιάδων ευρώ και για αυτό δεν έγινε διαγωνισμός; Αν δεν εφαρμόζεται η λύση Μουτζούρη, ποιος μελέτησε άλλη λύση και είναι αυτή καλύτερη από τη λύση Μουτζούρη;


Ο εν αργία Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Μυτιλήνης

Γεώργιος Κατζανός