Αποδέχτηκε την χρηματοδότηση από το Υπ. Μεταναστεύεις ο δήμος Μυτιλήνης για επισκευή γηπέδων και παιδικών χαρών

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ η αποδοχή της χρηματοδότησης από το Ταμείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Η οικονομική επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης έγκρινε την αποδοχή του ποσού 1,910,000€ από το Ταμείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στο πλαίσιο της στήριξης των τοπικών κοινωνιών που συμβάλλουν στη διαχείριση του μεταναστευτικού

Το πόσο από το δήμο Μυτιλήνης θα διατεθεί για την επισκευή υφιστάμενων γηπέδων στις περιοχές Μόριας, Συνοικισμού Μυτιλήνης, Αφάλωνα και Παναγιούδας και την ανακατασκευή παιδικών χαρών και κοινόχρηστων χώρων στις περιοχές Μόριας, Επάνω Σκάλας, Παμφίλων, Αφάλωνα, Πύργων Θέρμης.

Αναλυτικά:

Α) 1.400.000,00 ευρώ για την Επισκευή υφιστάμενων Γηπέδων στις περιοχές Μόριας Συνοικισμού Μυτιλήνης, Αφάλωνα και Παναγιούδας

Β) 510.000,00 ευρώ για την Ανακατασκευή Παιδικών χαρών και Κοινόχρηστων χώρων στις περιοχές Μόριας, Μυτιλήνης ( Επάνω Σκάλα και Χρυσομαλλούσας ) Παμφίλων, Αφάλωνα , Πύργων Θερμής.