Έκτακτη Σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Δυτικής Λέσβου ζητά ο Ν. Χηρας για την υποβάθμιση των ΕΛΤΑ


Αίτημα Έκτακτης Σύγκλισης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Λέσβου

ΠΡΟΣ:  Κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
                Δήμου  Δυτικής  Λέσβου

Θέμα: Αίτημα  Έκτακτης Σύγκλισης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Λέσβου.

Κύριε Πρόεδρε,

ζητάμε άμεσα την έκτακτη σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου ενημερωθούν όλα τα μέλη πλήρως αναφορικά με το ζήτημα των  υποκαταστημάτων  των ΕΛ.ΤΑ. στο Δημο μας .

Παράλληλα, όπως μας ενημερώσετε,  για τις πρωτοβουλίες που πρόκειται να αναλάβετε ως Δημοτική Αρχή πέραν της επιστολής , ώστε να αποτραπεί το πιθανό κλείσιμο των υποκαταστημάτων.
 
Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία είναι η κοινωνική προσφορά του κράτους πρόνοιας  προς τους δημότες και πρέπει να παραμείνουν κοντά τους.

                  Ο  ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ  ΤΗΣ
                          ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ    
                    ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΧΗΡΑΣ