Γιατί δεν πραγματοποιούνται οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Λέσβου με τηλεδιάσκεψη;

 

Ανακοίνωση από την παράταξη «ΞΕΚΙΝΑΜΕ»

Την  18/01/2021 καταθέσαμε έγγραφο προς τον προέδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Λέσβου ώστε  οι μελλοντικές συνεδριάσεις τόσο της Οικονομικής Επιτροπής όσο και του Δημοτικού Συμβουλίου να πραγματοποιηθούν μέσω τηλεδιάσκεψης για λόγους ενημέρωσης, διαφάνειας και λογοδοσίας. 

 Είναι η δεύτερη φορά που  θέτουμε το ίδιο αίτημα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ

            ΞΕΚΙΝΑΜΕ

ΔΗΜΟΥ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΛΕΣΒΟΥ 

 

                           Καλλονή   18/01/2021 

 

Θέμα : ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 

Κατόπιν των περιορισμένων για την αντιμετώπιση της πανδημίας και λόγω της μη λειτουργικής, δια περιφορας, συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου εδώ και μήνες, καλούμε τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου οι μελλοντικές συνεδριάσεις τόσο της Οικονομικής Επιτροπής όσο και του Δημοτικού Συμβουλίου να πραγματοποιηθούν μέσω τηλεδιάσκεψης. 

Με τον τρόπο αυτό θα είναι εφικτή η όσο το δυνατόν καλύτερη ενημέρωση των μελών των οργάνων και ο έλεγχος της δημοτικής αρχής.