Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δυτικής Λέσβου – Απολογισμός 2020


Με σκοπό την ενημέρωση των κατοίκων της Λέσβου, δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα μας ο εγκεκριμένος οικονομικός απολογισμός του έτους 2020 του ΝΠΔΔ Βθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δυτικής Λέσβου