Τα απολογιστικά στοιχεία της εκτέλεσης του Επιχειρησιακού προγράμματος Βορείου Αιγαίου το 2020


Στην ολοκλήρωση του δύσκολου έτους του 2020 και μόλις τρία έτη από την ολοκλήρωση του προγράμματος τα απολογιστικά στοιχεία της εκτέλεσης του Επιχειρησιακού προγράμματος Βορείου Αιγαίου οδήγησαν σε:

-          ένταξη νέων έργων συνολικού προϋπολογισμού ύψους 93,7 εκ. ευρώ ενώ μαζί με θετικά αξιολογημένα έργα για τα οποία θα εκδοθούν άμεσα αποφάσεις ένταξη το ποσό ξεπερνά τα 125 εκ. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου κατατάσσεται στην 7η θέση μεταξύ των 13ων Περιφερειών της χώρας.

-          νέες συμβάσεις 48 εκ. ευρώ  που κατατάσσουν την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στην 10η  θέση μεταξύ των 13ων Περιφερειών της χώρας.

-          νέες πληρωμές 31 εκ. ευρώ  που κατατάσσουν την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στην 8η  θέση μεταξύ των 13ων Περιφερειών της χώρας.

-          ενώ  το Πρόγραμμα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου πέτυχε τους δημοσιονομικούς του στόχους στο μέγιστο δυνατό ποσοστό του και μάλιστα μεταξύ των 27 προγραμμάτων της χώρας κατέχει την 3η θέση σε επίπεδο επίτευξης.

Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

 «Σε μια εποχή εξαιρετικά δύσκολη, όπου η ανάγκη για υγεία, ποιότητα ζωής και εργασία τίθενται σε πρώτη προτεραιότητα, καταφέρνουμε με μεγάλη προσπάθεια και δύναμη να εξασφαλίσουμε τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις στους πολίτες των νησιών του Βορείου Αιγαίου.»