Στήνεται το Αρχαίο τείχος της Μυτιλήνης- Συνεχίζεται το έργο της αντικατάστασης του αγωγού ομβρίων (PICS)


Στην πίσω πλευρά του δημοτικού θεάτρου.

Στην πίσω πλευρά του δημοτικού θεάτρου και συγκεκριμένα μέσα στον δημοτικό κήπο στήνεται το επιθαλάσσιο τείχος της Ελληνιστικής – Ρωμαϊκής Μυτιλήνης όπου είχε βρεθεί στη διάρκεια του μεγάλου έργου της αντικατάστασης του αγωγού ομβρίων επί των οδών Αεροπόρου Γιαναρέλλη και Βουρνάζων.

Συγκεκριμένα επί της πλατείας Κυπρίων Πατριωτών και σε βάθος περίπου 10 μέτρων κατά τις εκσκαφές, είχε βρεθεί τον περασμένο μήνα τμήμα του αρχαίου επιθαλάσσιου τείχους. 

Συνεργεία της Εφορίας Αρχαιοτήτων Λέσβου σε συνεργασία με τον Δήμο Μυτιλήνης τοποθετούν σε βάση όπου φτιάχτηκε γι΄αυτό το σκοπό μια μια τις πέτρες από το επιθαλάσσιο τείχος

Οι αρχαιολογικές εργασίες δεν επηρέασαν  την πορεία του έργου της ΔΕΥΑΛ που εκτελείται κανονικά έχοντας πλέον μπει στην οδό Βουρνάζων, στο ύψος του ΟΤΕ.

Τα κονδύλια που απαιτούνται για τις εργασίες της αρχαιολογίας καλύπτονται από το ΕΣΠΑ.


-Συνεχίζεται το έργο…

Εδώ και μέρες έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στην πλατεία κυπρίων πατριωτών για το μεγάλο έργο της αντικατάστασης του αγωγού ομβρίων επί των οδών Αεροπόρου Γιαναρέλλη και Βουρνάζων και συνεχίζονται πλέον κατά μήκος της Βουρναζων όπου και θα συνεχιστούν μέχρι μέσα Δεκεμβρίου εφόσον πήραν παράταση οι εργασίες λόγω των καλών καιρικών συνθηκών.

Οι εργασίες κατασκευής του νέου αγωγού θα γίνονται τμηματικά, κατά μήκος της οδού Βουρνάζων, ως τη διασταύρωση με την οδό Φιλελλήνων. Συνολικά το μήκος του αγωγού είναι 1200 περίπου μέτρα.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και αν δεν υπάρχουν καθυστερήσεις το έργο θα ολοκληρωθεί στο συγκεκριμένο τμήμα μέσα Δεκεμβρίου, και ο δρόμος θα αποδοθεί στην κυκλοφορία μέχρι το Μάρτιο, οπότε θα ξεκινήσει ξανά το έργο στο σημείο της πλατείας αλυσίδας.