Στην τελική ευθεία η Συντήρηση - Αναβάθμιση του Πολιτιστικού Κέντρου Πλωμαρίου


«Συντήρηση - Αναβάθμιση Πολιτιστικού Κέντρου Πλωμαρίου (Παλαιό Σαπωνοποιείο)»

Ο Δήμος Μυτιλήνης ανακοινώνει ότι, στα τέλη του μήνα, θα δημοπρατήσει «με ανοικτή διαδικασία» το έργο: «Συντήρηση- Αναβάθμιση Πολιτιστικού Κέντρου Πλωμαρίου (Παλαιό Σαπωνοποιείο)», με προϋπολογισμό 466.790 € και με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Το κτήριο αυτό, στο οποίο μέχρι πρότινος πραγματοποιούνταν το σύνολο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πλωμαρίου, σήμερα, παρουσιάζει μεγάλες φθορές λόγω του σεισμού του 2017 και λόγω της έλλειψης εργασιών συντήρησης, κατά τις τελευταίες δεκαετίες.

Τη μελέτη της αναβάθμισης του κτηρίου, το οποίο κατασκευάστηκε πριν από το 1900, εκπόνησε εξ ολοκλήρου, πρόσφατα, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας. Οι εργασίες που προβλέπονται είναι:

1) Οικοδομικές (καθαίρεση των σαθρών επιχρισμάτων, ενεργειακή αναβάθμιση, αντικατάσταση ξύλινων κουφωμάτων, επιχρίσματα, ελαιοχρωματισμοί, δημιουργία τουαλέτας ΑΜΕΑ στον όροφο του κτιρίου κ.α.)

2) Ηλεκτρομηχανολογικές (αντικατάσταση όλου του υφιστάμενου φωτισμού και εξοπλισμού, μηχανήματα για ψύξη - θέρμανση, μικροφωνική και ηχητική εγκατάσταση, πυρασφάλεια, μηχάνημα για προσβασιμότητα ΑΜΕΑ).

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

Στρατής Τζιμής