Δημιουργείτε Μητρώο Καθηγητών Φυσικής Αγωγής (ΚΦΑ) και Προπονητών στον Δήμο Δυτικής Λέσβου


Από το τμήμα Αθλητισμού του Δήμου Δυτικής Λέσβου και τον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Αθλητισμού Στρατή Αλεξίου, ανακοινώνεται η δημιουργία Μητρώου Καθηγητών Φυσικής Αγωγής (ΚΦΑ) και Προπονητών του Δήμου Δυτικής Λέσβου.

Το Μητρώο θα είναι ανοιχτό μόνιμα για εγγραφή και σκοπός του εγχειρήματος είναι η δημιουργία μίας ομάδας ανθρώπων με επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση.

Το Μητρώο Καθηγητών Φυσικής Αγωγής και Προπονητών σε συνδυασμό με τη δημιουργία Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού αποσκοπεί στην παροχή των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών αθλητισμού στους δημότες αλλά και στην ενσωμάτωση όλων των νέων δεδομένων στον χώρο της Άθλησης. Ενώ δημιουργεί μία επιπλέον συνεργασία με τα σωματεία προτείνοντας μια λίστα ΚΦΑ ή Προπονητών διευκολύνοντας στην ανεύρεσή τους.

Επίσης αποσκοπεί στο να δημιουργήσει και να προκαλέσει μία απευθείας πρόσκληση για συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση μέσω δράσεων και ημερίδων ως προς το αντικείμενο του Αθλητισμού, είτε δια μέσω του Δήμου, είτε διαφόρων άλλων φορέων όπως η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Και τέλος φιλοδοξεί να δώσει βήμα, προκειμένου να κατατίθενται και εμπεριστατωμένες προτάσεις ως προς τα θέματα του αθλητισμού και των αναγκών αυτού στο Δήμο.

 

Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Στρατής Αλεξίου δήλωσε για την εξέλιξη αυτή:

«Μετά από χρόνια ερχόμαστε να ασχοληθούμε επί της ουσίας με τον Αθλητισμό και να αντιμετωπίσουμε την οποιαδήποτε δυσκολία η οποία φυσιολογικά εντάθηκε από τη λειτουργία ενός ενιαίου Δήμου. Μετά την προσπάθειά μας να οργανώσουμε Προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού ξεκινάμε και τη δημιουργία Μητρώου Καθηγητών Φυσικής Αγωγής και Προπονητών.

Η δημιουργία Μητρώου είναι μία δυναμική παρέμβαση η οποία θα μπορέσει να μας κρατήσει σε συνεχή και αμοιβαία συνεργασία με τους ανθρώπους του αθλητισμού. Ενώ προωθούμε πρώτοι την ανάδειξη των κατάλληλα εκπαιδευμένων ατόμων και επιστημονικά καταρτισμένων ως προς τις ανάλογες θέσεις και ειδικότητες θέλοντας να συμβάλλουμε και στην εξάλειψη του ποσοστού στην ανεργία. Ο Αθλητισμός για εμάς είναι υγεία και θεωρούμε ότι πρέπει να πλαισιώνεται από ορθά καταρτισμένους συνεργάτες ως προς την οργάνωση, λειτουργία και προώθησή του».  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να «κατεβάζουν» και να συμπληρώνουν τις αναρτημένες αιτήσεις για την ένταξή τους στο Μητρώο από την ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση: https://www.mwlesvos.gr/anakoinoseis/dimioyrgia-mitrooy-kathigiton-fysiki/

 

Τα δικαιολογητικά για την ένταξη στο Μητρώο:

1. Πτυχίο (όπως ορίζεται από):

1.1. Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Σχολής Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ)μαζί με την Ειδικότητα ή αντίστοιχης, αναγνωρισμένης, σχολής της αλλοδαπής, με ειδικότητα ή

1.2. Πτυχίο αποφοίτησης Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή αντίστοιχων, αναγνωρισμένων, σχολών της αλλοδαπής, με ειδικότητα.

1.3. Δίπλωμα της σχολής προπονητών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με ειδικότητα ή

1.4. Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) με κατάρτιση στην προπονητική.

2. Άδεια ασκήσεως Επαγγέλματος (εφόσον έχει εκδοθεί)

3. Βεβαίωση Κατοικίας

4. Φωτοτυπία Ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου Ταυτοπροσωπίας

5. Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 105 (ν. 1599/86) όπου και θα αναγράφεται η αληθής δήλωση των στοιχείων και η άδεια ελέγχου εγκυρότητας των στοιχείων. Με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής

Τα παραπάνω θα κατατίθενται στο Γραφείο του Τμήματος Αθλητισμού του Δήμου Δυτικής Λέσβου στην Καλλονή Τ.Κ. 81107

Τηλ. επικ. 2253350202 ή θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο email του γραφείου: athlitismos.dimosdytikislesvou@gmail.com

(Για όσο ισχύουν τα μέτρα της Πανδημίας κατά την αντιμετώπιση του Covid-19 τα έγγραφα θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά)