Προσεχώς γυναίκες και στην εθνοφυλακή (ΒΙΝΤΕΟ)

 

Η ανροκρατούμενη εθνοφυλακή αλλάζει. Οι γυναίκες φαίνεται πως θα κατακτήσουν και αυτό το "κάστρο".