Αντιδρά ο Μανταμαδος στην δημιουργία του νέου ΚΥΤ- Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας

Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβούλιο της Κοινότητας Μανταμάδου, πραγματοποιήθηκε με αφορμή την κατασκευή νέου ΚΥΤ . Το συμβούλιο της κοινότητας όπως είχε και παλιότερα αποφασίσει βροντοφωνάζει και τώρα πως ««δεν δεχόμαστε στην Κοινότητά μας καθώς και στην ευρύτερη περιοχή γύρω από αυτή να δημιουργηθεί καμιά κλειστή ή ανοιχτή δομή προσφύγων – μεταναστών».

 

Η απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας

Θέμα 1ο : Δημιουργία Νέου ΚΥΤ.

Στο Μανταμάδο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις 03 Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 08.00 μ. μ. συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Μανταμάδου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στο καθένα μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 89 του Ν. 4555/2018.

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών ήταν παρόντα τα τέσσερα (4), δηλαδή :

Παρόντες                                                                                                       Απόντες

1.   Τζελαΐδης Χαράλαμπος, Πρόεδρος                             1. Σταμάτης Παναγιώτης              2. Φιλίππου Αθανάσιος, Μέλος

3      Κάϊτατζη Ιουλία, Μέλος

4. Γροσομανίδης Μιχαήλ

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη  της  έκτακτης συνεδρίασης  του Συμβουλίου και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα  της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής :

Πριν από μερικές μέρες κυκλοφόρησαν στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο κάποιοι χάρτες, οι οποίοι δείχνουν τα όρια των δύο (2) Δήμων και συγκεκριμένα του Δήμου Μυτιλήνης και του Δήμου Δυτικής Λέσβου, καθώς και της Κοινότητας - Δημοτικής Ενότητας Μανταμάδου.

Οι χάρτες αυτοί κυκλοφόρησαν με αφορμή την νέα θέση που προτείνεται να γίνει το νέο ΚΥΤ στο Νησί μας.

Σαν Τοπικό Συμβούλιο πρέπει να ενημερώσουμε τους αρμόδιους τα παρακάτω :

 

1) Ότι είμαστε πλήρως αντίθετοι με οποιαδήποτε δημιουργία κλειστού ή ανοιχτού Κέντρου Υποδοχής Προσφύγων - Μεταναστών.

 

2) Οι χάρτες που δείχνουν τα όρια τόσο του Δήμου Δυτικής Λέσβου όσο και της Δημοτικής Ενότητας Μανταμάδου, μας βρίσκουν πλήρως αντίθετους επειδή :

     Α) Στο συγκεκριμένο σημείο που θα χαραχτεί ο νέος δρόμος που θα οδηγεί στην είσοδο του Νέου ΚΥΤ καθώς και μέχρι  τον Λάκκο απορριμμάτων του ΧΥΤΑ ανήκουν στην Κοινότητα - Δ. Ε. Μανταμάδου και επομένως εκεί είναι τα όρια τόσο του Δήμου Δυτικής Λέσβου, όσο και της Δημοτικής Ενότητας Μανταμάδου, από την ανατολική πλευρά, και όλα αυτά μας το μαρτυρούν τα παλιά τοπογραφικά σχεδιαγράμματα των ορίων της Κοινότητας Μανταμάδου.

     Β) Σύμφωνα με τις αποφάσεις που πάρθηκαν για την κατασκευή του ΧΥΤΑ. διανεμήθηκε ο συγκεκριμένος χώρος από 33,3 %  στους τότε Δήμους Θερμής - Μανταμάδου – Αγίας Παρασκευής δίνοντας τους και αντισταθμιστικά οφέλη (εργαζομένους στον ΧΥΤΑ).

     Γ) Επίσης ανήκουν ιδιοκτησίες πολλών δημοτών του Δήμου Δυτικής Λέσβου (Αγίας Παρασκευής, Νάπης, Μανταμάδου, Πελόπης).

    

Σας προτείνω να   Ζ η τ ο ύ μ ε,   λοιπόν σαν Τοπικό Συμβούλιο

1) Na εφαρμοστούν τα σωστά όρια των δύο (2) Δήμων σύμφωνα με τα παλιά όρια των Κοινοτήτων και με την σύμφωνη γνώμη των Δημοτικών Ενοτήτων, θεωρώντας ότι κατά λάθος και όχι από σκοπιμότητα έγινε η νέα χάραξη των αναφερομένων ορίων.

2) Παραμένουμε πιστοί στην αριθμ. 4/05-02-2020 απόφασή μας στην οποία συμφώνησε και το Συμβούλιο του Δήμου Δυτικής Λέσβου και στην οποία αναφέρεται ρητά ότι «δεν δεχόμαστε στην Κοινότητά μας καθώς και στην ευρύτερη περιοχή γύρω από αυτή να δημιουργηθεί καμιά κλειστή ή ανοιχτή δομή προσφύγων – μεταναστών».

Σας αναφέρω επιγραμματικά τους λόγους που αναφέρονται στην απόφαση οι οποίοι  παραμένουν οι ίδιοι, ανεξαρτήτως της μεταφοράς της δομής περίπου 800 μέτρων άνωθεν.

 

Επιγραμματικά :

     -   Οι συγκεκριμένες περιοχές έχουν δεχτεί την μεγαλύτερη οχλούσα εγκατάσταση   που είναι ο ΧΥΤΑΣ.

-      Μεγάλος κίνδυνος να καεί όλο το Νησί, σε περίπτωση πυρκαγιάς, (δάσος, Φερράνες,  Καμένο δάσος,  Αγιασσώτικα,  Καρυώνας,  Πλωμάρι).

-      Υψίστης στρατηγικής σημασίας (Φανταστείτε στο Κέντρο του Νησιού να υπάρχουν 5.000 πρόσφυγες - μετανάστες οι οποίοι κάποια στιγμή να δημιουργήσουν πρόβλημα στην Πατρίδα μας) .

-      Ο νέος δρόμος που απεικονίζεται στους χάρτες και θα οδηγεί στο νέο ΚΥΤ θα ξεκινά από τον κεντρικό δρόμο τον οποίο διασχίζουν πεζοί χιλιάδες προσκυνητές που πηγαίνουν στο Μοναστήρι να εναποθέσουν τα τάματά τους και τις ελπίδες τους μπροστά στην ανάγλυφη εικόνα του Αρχαγγέλου.

-      Σε όλη την περιοχή αυτή, υπάρχουν πάρα πολλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, που ζούνε από αυτό το μέρος και έχουν τα κοπάδια τους, τα οποία αριθμούν περίπου 5.000 αιγοπρόβατα – βοοειδή.

-      Ο συγκεκριμένος τόπος και η ευρύτερη περιοχή είναι αρχαιολογικής σημασίας. Εκεί υπήρχαν οι Οικισμοί «Άγιος Γιάννης», «Καβακλί», «Κατερίνας», «Αίγειρος», όπως εξιστορούν διάφορα βιβλία με την ιστορία των Κοινοτήτων Νέων Κυδωνιών και Μανταμάδου,  καθώς και τα πολλά παλαιωμένα πέτρινα κτίσματα και οι πολλές εκκλησίες, που υπάρχουν στην περιοχή.

-      Το Τοπικό Συμβούλιο Μανταμάδου καθώς και ο Δήμος Δυτικής Λέσβου έχουν πάρει απόφαση να συνταχτεί μελέτη, ώστε στον χώρο αυτό να αναπτυχθεί περιπατητικός τουρισμός και να διαμορφωθεί ώστε να γίνει επισκέψιμος.

 

     Τέλος, θα ήθελα να είμαι κατηγορηματικός ξανά, με τις αναφερόμενες αποφάσεις του Φλεβάρη του 2020 με τις οποίες συμφώνησε με απόφασή του και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δυτικής Λέσβου ήτοι :

  1. Άμεση αποσυμφόρηση του Νησιού το συντομότερο δυνατόν (χθες) από τους πρόσφυγες - μετανάστες.
  2. Καμιά νέα δομή ούτε στην περιοχή μας, ούτε στην ευρύτερη περιοχή, για τους λόγους που σας ανέφερα και τον Φλεβάρη  και παραπάνω και φυσικά πουθενά αλλού χωρίς την συναίνεση των Τοπικών Κοινοτήτων.
  3. Να φύγουν όλες οι Μ.Κ.Ο. από το Νησί γιατί οι εργασίες που προσφέρουν πρέπει να είναι υπό πλήρη έλεγχο του Ελληνικού Δημοσίου επειδή είμαστε παραμεθόρια περιοχή.
  4. Ακόμη πιο αυστηρή φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων.
  5. Άμεση αποζημίωση, από την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, των Επιχειρήσεων – Εκτάσεων – Ανθρώπων – Κοινοτήτων που έχουν πληγεί σε μεγάλο βαθμό από το πρόβλημα που βασανίζει το Νησί μας, «το μεταναστευτικό».

Κ α λ ώ, με όση δύναμη έχουμε, σαν Τοπικό Συμβούλιο, την Κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση,   

 

1) Να υλοποιήσουν την δέσμευση, δηλαδή ότι δεν θα κάνουν πουθενά κλειστή ή ανοιχτή δομή προσφύγων – μεταναστών χωρίς την σύμφωνη γνώμη των κατοίκων της περιοχής.

2) Η Κυβέρνηση να κρατήσει την προεκλογική της δέσμευση να μεταφέρει πρόσφυγες – μετανάστες σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας ανάλογα με τον πληθυσμό τους, καθώς επίσης και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δείξουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους, σε αυτό το ταλαίπωρο Νησί, που βασανίζεται τόσα χρόνια με το μεταναστευτικό, να το αποσυμφορήσουν παίρνοντας όσους μετανάστες αναλογούν σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.          

Η απόφαση αυτή να σταλεί στον Δήμαρχο Μυτιλήνης, να αναγνωστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μυτιλήνης στον Δήμαρχο Δυτικής Λέσβου και στον Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Λέσβου, ώστε να ψηφιστεί ως έχει, από όλο το Δ . Σ για να έχει ισχύ και σαν απόφαση Δ. Σ Δήμου Δυτικής Λέσβου.

     

Να σταλεί επίσης, στο Γραφείο του Πρωθυπουργού, στον Υπουργό  Εθνικής Άμυνας, στον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, στην Ευρωπαία Επίτροπο, κ. Johansson Ylva, σε όλους τους αρχηγούς των κομμάτων της Βουλής, στους Βουλευτές του Νομού, στο Περιφερειάρχη, στον Αρχηγό του ΓΕΕΘΑ, στον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος, στην ΑΣΔΕΝ, στον Συντονιστή Π. Ε. Β. Ν. Αιγαίου και Κρήτης, στον  Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βορείου Αιγαίου, στον Διοικητή Β.Ι.Π. Ε. Λέσβου, στον Διοικητή Π. Υ. Μυτιλήνης και στον Ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο.     

Το Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά διαλογική συζήτηση

 

Αποφασίζει ομόφωνα

    Εγκρίνει όσα αναφέρει στην εισήγηση του ο Πρόεδρος και τον εξουσιοδοτεί για τις περαιτέρω ενέργειες.

 

   Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 21/2020.

     Αφού εξαντλήθηκε το θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της έκτακτης συνεδρίασης.  

 Για τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω :

     Ο Πρόεδρος                                         Τα Μέλη

       Τζελαΐδης Χαράλαμπος                                                   Φιλίππου Αθανάσιος

                                                                                    Κάΐτατζη Ιουλία

                                                                                    Γροσομανίδης Μιχαήλ

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μανταμάδου  
Τζελαΐδης Χαράλαμπος