Καταγγέλλει προσλήψεις ημετέρων συγγενικών προσώπων στον δήμο Μυτιλήνης ο Γιώργος Κατζανος


Δελτίο τύπου του εν αργία Δημοτικού Σύμβουλου του Δήμου Μυτιλήνης 

Κατζανόυ Γεώργιου 

Σε μία εποχή όπου η ανασφάλεια και η ανεργία είναι από τα κύρια χαρακτηριστικά που μαστίζουν την κοινωνία μας, η Δημοτική Αρχή του Δήμου Μυτιλήνης από την ανάληψη των καθηκόντων της έδωσε δείγματα γραφής πως θα διοικήσει το Δήμο Μυτιλήνης σε θέματα προσλήψεων προσωπικού και εν γένει τη λειτουργία του Δήμου.

Ο Δήμαρχος με συνεχείς προσλήψεις προσωπικού δίμηνης διάρκειας, επικαλούμενος συνεχώς κατεπείγουσες, περιοδικές ή πρόσκαιρες ανάγκες για τη Δ/νση Καθαριότητας, τη Δ/νση Περιβάλλοντος, τη Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας, καταστρατηγώντας την κείμενη νομοθεσία (αρθ. 206 Ν.3584/2007,  αρθ. 26 Ν.4732/2020, αρθ. 54 Ν.4662/2020) χωρίς κανένα κριτήριο, με αδιαφανείς διαδικασίες, εμπαίζοντας τον ανώνυμο συμπολίτη μας που έχει ανάγκη για εργασία, χωρίς ηθικό φραγμό, προέβη στην πρόσληψη ημετέρων συγγενικών προσώπων, ανιψιές και ανιψιά του Δημάρχου, αδέλφια και ξαδέρφια Αντιδημάρχων, παιδιά Δημοτικών Συμβούλων, παιδιά Προέδρων Κοινοτήτων, την κόρη της ιδιαιτέρας του Δημάρχου, υποψηφίους /φιες Δημοτικούς Συμβούλους του συνδυασμού του που δεν εκλέχτηκαν και μία σειρά άλλων προσώπων, ξεχρεώνοντας τις προεκλογικές του υποχρεώσεις.

Όλα τα συγκεκριμένα πρόσωπα (δηλαδή τα δικά μας παιδιά) ενώ προσλήφθηκαν ως Υ.Ε. Εργάτες Καθαριότητας, Εργάτες Πρασίνου, Εργάτες σε έργα αυτεπιστασίας, δεν παρέχουν την εργασία τους στον κλάδο αυτό, αντιθέτως είναι τοποθετημένοι σε θέσεις διοικητικής φύσεως στα ΚΕΠ, στο Ληξιαρχείο, στο Δημοτικό Θέατρο, σε Νομικά Πρόσωπα και σε άλλες θέσεις των υπηρεσιών του Δήμου.

Η σημερινή Δημοτική Αρχή και οι συνεργάτες της (Αντιδήμαρχοι, Γενικός Γραμματέας) έχουν προσλάβει εργαζόμενους δια της ΔΕΔΑΠΑΛ υποτίθεται για να καλύψουν ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας στον κλάδο Υ.Ε. Εργατών Καθαριότητας και τους έχουν τοποθετήσει σε διοικητικές θέσεις, στο γραφείο του Δημάρχου, στα γραφεία των Αντιδημάρχων κ. Ε. Τζίμη, κ. Π. Κατσαβέλη,  στις υπηρεσίες του Δήμου, στο Κλειστό Γήπεδο της Νεάπολης, στο Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, στην ΑΔΕΛ και σε Νομικά Πρόσωπα.

Να επισημάνω,  ότι ποτέ Δημοτική Αρχή δεν περιφρόνησε τόσο πολύ τους άνεργους πολίτες του Δήμου, διορίζοντας συγγενικά πρόσωπα.

Τώρα το αν πετάνε κανένα ξεροκόμματο ενός διμήνου και σε κανένα άνεργο που δεν είναι συγγενής, αυτό δεν ξεγελά κανέναν, ούτε τους απαλλάσσει από αυτή την ανήθικη πρακτική. 


Η ίδια φυσικά διαχείριση υπάρχει και σε μία σειρά άλλους τομείς του Δήμου, όπως η σύνταξη του νέου ο ΟΕΥ (πέρασαν 15 μήνες για να ολοκληρωθεί). Δήμαρχος, Αντιδήμαρχοι, Γενικός Γραμματέας, αναζητούσαν λύσεις να προσαρμόσουν τις διατάξεις του Οργανισμού στα δικά τους μέτρα και σταθμά, για να τοποθετήσουν στη διοικητική ιεραρχία του Δήμου τις προσωπικές τους επιλογές, χωρίς να σέβονται την κείμενη νομοθεσία.

Είναι γνωστό πως αποφάσεις του Δημάρχου για την τοποθέτηση Προϊσταμένων που καταστρατηγούσαν τη νομοθεσία, οδήγησαν  τους θιγόμενους υπαλλήλους σε προσφυγές στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, όπου και δικαιώθηκαν ακυρώνοντας τις συγκεκριμένες αποφάσεις.


Ο εν αργία Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Μυτιλήνης

Γεώργιος Κατζανός