Μόνο οι ανακοινώσεις απομένουν για την παράταση του μειωμένου νησιωτικού ΦΠΑ έως 30 Ιουνίου 2021


Ξεκίνησε η διαδικασία για την παράταση του νησιώτικου ΦΠΑ στα προσφυγόπληκτα νησιά μέχρι τον Ιούνιο του 2021.

Η παραμονή των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ έχει συνδεθεί με τον αριθμό διαμενόντων προσφύγων  στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο και με έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο Εμμανουήλ Λογοθέτη προς την Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής & Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών κατατέθηκαν τα αναλυτικά στοιχεία διαμενόντων των πέντε νησιών όπου λειτουργούν Κέντρα Υποδοχής & Ταυτοποίησης.  Σύμφωνα με το έγγραφο πληρούνται οι προϋποθέσεις για την παράταση του νησιωτικού ΦΠΑ έως 30 Ιουνίου 2021 στα νησιά αυτά.

Όπως ορίζει η σχετική ΚΥΑ τα στοιχεία αφορούν την περίοδο 2019-2020 , για τον μέσο όρο διαμενόντων στις δομές, όπου οι επιπτώσεις της μεταναστευτικής κρίσης συνεχίζουν να ισχύουν.

Στα νησιά αυτά προβλέπεται μείωση κατά τριάντα τοις εκατό (30%) των συντελεστών Φ.Π.Α. για τα αγαθά και τις υπηρεσίες, που προβλέπονται στις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 (Κώδικας Φ.Π.Α.) καθώς σηκώνουν το βάρος της διαχείρισης του μεταναστευτικού προβλήματος.