Τρεις προτάσεις ύψους 251.181,75 € από την Αντιπεριφέρεια Πολιτισμού στο Leader για την Λέσβο


Υποβολή προτάσεων Αντιπεριφέρειας Πολιτισμού Βορείου Αιγαίου στα πλαίσια του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER του ΕΠΑΛΘ 2014-2020: «ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ, «Ολοκληρωμένη ανάπτυξη αγροτικών και παράκτιων περιοχών της νησιωτικής υπαίθρου»,  ύψους 251.181,75 €.

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου - Αντιπεριφέρεια Πολιτισμού υπέβαλε προς χρηματοδότηση τρεις προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 251.181,75 €, στο πλαίσιο της εκδοθείσας από την ΕΤΑΛ ΑΕ Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για τη χρηματοδότηση Δημοσίων Έργων στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER του ΕΠΑΛΘ 2014-2020: «ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ, «Ολοκληρωμένη ανάπτυξη αγροτικών και παράκτιων περιοχών της νησιωτικής υπαίθρου».

 

Ειδικότερα:

Η πρώτη πρόταση φέρει το τίτλο "Χώρος Θερινών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων και Κινηματογραφικών Προβολών - Προμήθεια Εξοπλισμού" και  έχει π/υ 151.187,40 €. Αφορά την προμήθεια εξοπλισμού (οπτικοακουστικού & ξενοδοχειακού) του πολυχώρου πολιτισμού "Αρχοντικό Γεωργιάδη".

Η δεύτερη πρόταση φέρει το τίτλο "Θερινό Εικαστικό Εργαστήρι στη Λέσβο: Ήταν ένα Μικρό Καράβι… στη Λέσβο - Σύγχρονα Έργα - Ο Διαχρονικός Ρόλος της Θάλασσας στο Πολιτισμό της Λέσβου" και έχει π/υ 49.994,35 €. Αφορά την υλοποίηση - σε συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών - ενός θερινού εικαστικού εργαστηρίου στο Μόλυβο στο πλαίσιο του οποίου θα δημιουργηθούν πρότυπα σύγχρονα εικαστικά έργα (ζωγραφικής & κεραμικής). Τα έργα αυτά θα εκτεθούν στη συνέχεια σε δύο εκθέσεις. Η πρώτη θα φιλοξενηθεί στο "Αρχοντικό Γεωργιάδη" και η δεύτερη θα φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις της ΑΣΚΤ στην Αθήνα.

Η τρίτη πρόταση φέρει το τίτλο: "1922-2022. H Μικρασιατική Καταστροφή - Θαλασσινή γέφυρα πολιτισμού στη Λέσβο" και έχει π/υ 50.000 €. Μια πρόταση της Π.Β.Α με αφορμή την συμπλήρωση εκατό χρόνων από την Μικρασιατική Καταστροφή. Στο πλαίσιο του έργου θα δημιουργηθεί ψηφιακή διαδικτυακή εφαρμογή (web app),  η οποία θα συνιστά μία «περιήγηση» στο νησί της Λέσβου με δυνατότητα «στάσεων» σε οικισμούς ή τοποθεσίες οι οποίες είναι δυνατόν να συνδεθούν με τα πολιτισμικά αποτυπώματα  των Μικρασιατών προσφύγων.

Η εφαρμογή αυτή θα φιλοξενηθεί σε ειδικό χώρο του ιστότοπου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Πέραν αυτού θα υπάρξει η υλοποίηση δύο διαλέξεων (μια στη Μυτιλήνη και μια στη Καλλονή) και ενός διήμερου επιστημονικού συνεδρίου στη Μυτιλήνη με αντικείμενο τη Μικρασιατική Καταστροφή, την εγκατάσταση των προσφύγων στη Μυτιλήνη και τη ανάπτυξη του σύγχρονου Λεσβιακού πολιτισμού όπως αυτός διαμορφώθηκε κατόπιν του μπολιάσματος που δέχθηκε με τα πολιτισμικά και πολιτιστικά στοιχεία που συνέφεραν οι Μικρασιάτες πρόσφυγες.

Η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού & Οικονομικών κα Αντωνέλλη δήλωσε: “έχουμε πει ως Περιφερειακή Αρχή ότι θα προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο στον τομέα του Πολιτισμού, προκειμένου να καταφέρει η Περιφέρεια μας να αναδείξει  το συγκριτικό της πλεονέκτημα στον τομέα του πολιτισμού. Δουλεύουμε για να γίνονται τα λόγια πράξεις και μια από τις πράξεις μας είναι η παρούσα υποβολή για χρηματοδότηση των τριών προτάσεων μας από το Leader Αλιείας Λέσβου. Είναι για διαφορετικούς λόγους η καθεμιά, άκρως σημαντικές:

Η προμήθεια  για τον  εξοπλισμό του Αρχοντικού Γεωργιάδη (συνδυαστικά με την δρομολογούμενη επισκευή του)  θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες πολιτισμού προς τους πολίτες αλλά και θα περιορίσει τα κόστη της θερινής λειτουργίας του.

Η συνδιοργάνωση με την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών - με την οποία και έχουμε υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας - Θερινού Εικαστικού Εργαστηρίου είναι μια δράση που αποδεικνύει την συνέχεια της παράδοσης της Λέσβου στον χώρο της ζωγραφικής και της κεραμικής στην σύγχρονη εποχή, ενώ συγχρόνως η διοργάνωση των δυο εκθέσεων των έργων που θα δημιουργηθούν, θα αναδείξει με τον καλύτερο τρόπο το νησί μας. 

Η τρίτη μας πρόταση, με αφορμή την συμπλήρωση εκατό χρόνων από την Μικρασιατική καταστροφή, πέρα από ιστορικό μας  χρέος, αποτελεί και μια προσπάθεια  ανάδειξης της πολύτιμης συνεισφοράς του προσφυγικού πληθυσμού στην διαμόρφωση του σύγχρονου Λεσβιακού πολιτισμού.

Ευελπιστούμε στην έγκριση τους από την ΕΤΑΛ ΑΕ, προκειμένου σε συνεργασία μαζί με τα άξια στελέχη της, να προσθέσουμε ένα μικρό λιθαράκι στα δρώμενα που αφορούν τον πολιτισμό της Λέσβου. Είμαστε δε σε ετοιμότητα, προκειμένου να δουλέψουμε και για τα υπόλοιπα νησιά μας και να υποβάλλουμε αντίστοιχες προτάσεις πολιτισμού στα Τοπικά Προγράμματα Leader, όταν και εφόσον οι σχετικές Προσκλήσεις για τη χρηματοδότηση δημόσιων έργων μας παράσχουν αυτή τη δυνατότητα.»  

 

Εκ μέρους της Περιφερειακής Αρχής

 η αρμόδια Αντιπεριφερειάρχης

Οικονομικών και Πολιτισμού

Αναστασία Αντωνέλλη