Ψηφίζεται σήμερα ηλεκτρονικά ο προϋπολογισμός της περιφέρειας Β. Αιγαίου για το 2021

 

Πρόσκληση σε συνεδρίαση.

τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:30 αποκλειστικά και μόνο μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019) και β) του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020).

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021.

Εισηγήτριες:

Α) κ. Αναστασία Αντωνέλη Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Βορείου Αιγαίου με αρμοδιότητες στους τομείς Οικονομικού & Πολιτισμού.

Β) κ. Κοσμία Μωραΐτου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού και Δημοσιονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.