Συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασής του αυλότοιχου στο δημοτικό σχολείο Δαφίων


Μετά από σχετικό αίτημα του Προέδρου της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Νίκου Περιβολάρη

Μετά από σχετικό αίτημα του Προέδρου της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Νίκου Περιβολάρη, η Υπηρεσία Περιβάλλοντος με την φροντίδα και την εποπτεία της Αντιδημάρχου Ασανούλας Γιαννή – Κοκκινέλλη, πραγματοποιείται παρέμβαση αποκατάστασης του αυλότοιχου του παραδοσιακού κτίσματος του δημοτικού σχολείου Δαφίων.

Η Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής και Περιβάλλοντος ευχαριστεί στην ανακοίνωσή της τους υπαλλήλους του Δήμου αλλά και τον Πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Στρατή Γελαγώτη για την υποστήριξη της δράσης.