Καθαρισμοί σε Ιππειος, Ντιπι, Παλαιοχωρι


Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μυτιλήνης συνεχίζει με αμείωτους ρυθμούς τις παρεμβάσεις της στα χωριά του Δήμου, με στόχο τον πλήρη καθαρισμό τους και τον ευπρεπισμό τους.

Συνεργεία της Υπηρεσίας προχώρησαν ήδη στον καθαρισμό μεγάλου μέρους του Παλαιοχωρίου, ενώ τις τελευταίες δύο ημέρες καθάρισαν το Ίππειος και το Ντίπι.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν σύντομα, ώστε να κυριαρχήσει η καλαισθησία και η δημόσια υγιεινή στα χωριά του Δήμου Μυτιλήνης.