Νέο Δ.Σ στον Σύνδεσμο Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών (Ταξί) Μυτιλήνης-Πρόεδρος ο Κ. Νέστορας


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ.

Σας ενημερώνουμε ότι , δυνάμει του πρακτικού  αρχαιρεσιών Υπ. Αριθμ.66  Γενικής Συνέλευσης της 5ης/10/2020, του σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών  Ε.Δ.Χ Οχημάτων με Μετρητή (Ταξί) Μυτιλήνης», η σύνθεση του νέου Δ.Σ. που προέκυψε, αφού  συγκροτήθηκαν  σε σώμα τα εκλεγμένα μέλη στις 7/10/2020 σύμφωνα με το πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου Υπ. Αριθμ. 218, έχει ως εξής:


Πρόεδρος………...Νέστορας Κωνσταντίνος  

Αντιπρόεδρος…....Χαρατσιάρης Ζαφείριος

Γ.Γραμματέας…….Τσακυράκης Βασίλειος

Ταμίας….…………Παυλής Νικόλαος

Μέλος ………….....Φριλίγκος Γρηγόριος