Έκτακτη οικονομική ενίσχυση Χριστουγέννων για τους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος (ΒΙΝΤΕΟ)

 

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση, 200 - 400 ευρώ, θα λάβουν τελικά τις γιορτές οι 480.000 δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος