Προσλήψεις με εξετάσεις Πανελλαδικού τύπου (ΒΙΝΤΕΟ)


Αλλάζει γρήγορα ο τρόπος που θα γίνονται οι προσλήψεις στο δημόσιο καθώς το σύστημα γίνεται επικαιρότερο και θα γίνονται εξετάσεις πανελλαδικού τύπου.