Συνεδριάζει στο Δημοτικό Θέατρο Καλλονής η Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Δυτικής Λέσβου


την Δευτέρα 09 Νοεμβρίου 2020

Παρακαλείσθε, όπως συμμετάσχετε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Δυτικής Λέσβου, που θα πραγματοποιηθεί  την Δευτέρα 09 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 18:00 μ.μ. στο Δημοτικό Θέατρο Καλλονής.

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης , για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις: Α) του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 του Ν.4555/2018 και Β)του άρθρου 12 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30612/16-05-2020 (Β1869) και η παρ. 3 του άρθρου 14 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988) ,ενώ και οι συνεδριάσεις εξακολουθούν να πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών, με ανοιχτά παράθυρα, θα τηρηθούν οι προβλεπόμενες αποστάσεις, παρακαλείστε λοιπόν όπως προσέλθετε με μάσκες,  με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

1ο

Γνωμοδότηση επί του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λέσβου για το 2021

Αντιδήμαρχος Ζαφείρης Ευστράτιος