Εκπαιδευτική δράση για το ERMIS-F από τη Δ/νση Υδάτων Βορείου Αιγαίου


Διοργάνωση εκπαιδευτικής δράσης για το ERMIS-F από τη Δ/νση Υδάτων Βορείου Αιγαίου

Εκπαιδευτική δράση – Επίδειξη του Έργου «Διαδικτυακή υπηρεσία περιβαλλοντικών κινδύνων – Πλημμύρες (ERMIS-F)» και συζήτηση με  στελέχη του Δήμου Μυτιλήνης και των Σωμάτων Ασφαλείας διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Υδάτων Βορείου Αιγαίου (ΔΥΒΑ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου στις 7/10/2020, στη Μυτιλήνη, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης ERMIS-F "Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων - Πλημμύρες", του Προγράμματος INTERREG V-A “Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020”.

Κατά την εκπαιδευτική δράση έγινε επίδειξη της Υπηρεσίας ERMIS-F από την Επιστημονική Ομάδα της ΔΥΒΑ και την κα Ουρανία Τζωράκη (Αν. Καθηγήτρια του Τμήματος Ωκεανογραφίας & Θαλασσίων Βιοεπιστημών), στα στελέχη του Δήμου Μυτιλήνης, της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, δίνοντας έμφαση στους Πλημμυρικούς χάρτες της Λέσβου, σε παραδείγματα εφαρμογών και μέτρων αντιπλημμυρικής προστασίας που εφαρμόζονται στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου και ειδικότερα στη Λέσβο, την εφαρμογή του Πληθοπορισμού (η οποία παρέχει σε όλους τους πολίτες τη δυνατότητα να ενημερώνουν τις δημόσιες υπηρεσίες για ένα πλημμυρικό γεγονός και τις επιπτώσεις του μέσω φωτογραφιών, με γεω-αναφορά, σε πραγματικό χρόνο) και το Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης στην περιοχή της Καλλονής.

Ακολούθησε εκτενής συζήτηση για τις ανωτέρω εφαρμογές της υπηρεσίας ERMIS-F και ανταλλαγή απόψεων για τους τρόπους αξιοποίησης της Υπηρεσίας από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς, τη βιωσιμότητα της υπηρεσίας καθώς και για ζητήματα που αφορούν την πρόληψη, διαχείριση και αποκατάσταση των ζημιών των πλημμυρών. Κατά την εκδήλωση, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να πειραματιστούν με την Υπηρεσία ERMIS-F, η οποία βρίσκεται σε δημόσια λειτουργία.

Η εκπαιδευτική δράση με τα στελέχη των δημόσιων φορέων και των σωμάτων ασφαλείας είναι μια από τις δράσεις που υλοποιεί η ΔΥΒΑ στο πλαίσιο της Πράξης ERMIS-F, με στόχο την ενημέρωση δημόσιων φορέων για την αξιοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Πράξης.

Το ERMIS-F υλοποιείται από το Ινστιτούτο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πολυτεχνείο Κρήτης, τη Διεύθυνση Υδάτων Βορείου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, το Δήμο Χανίων και το Συμβούλιο Αποχετεύσεως Λεμεσού – Αμαθούντος.

Η Πράξη ERMIS-F χρηματοδοτείται από το  Πρόγραμμα Interreg V-A (2014-2020), Διασυνοριακή Συνεργασίας Ελλάδας Κύπρου.