Τηλεδιάσκεψη από την Μυτιλήνη για το Μεταφορικο Ισοδύναμο στα νησιά μας

 

Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020, στο Δημαρχείο της πόλης μας, έγινε η Τηλεδιάσκεψη που διοργάνωσε η ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με θέμα την αξιολόγηση  του Μεταφορικού Ισοδύναμου στα νησιά μας.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μέσω του Συμμετοχικού Εργαστηρίου για την αξιολόγηση της εφαρμοζόμενης πολιτικής του Μεταφορικού Ισοδύναμου από τους χρήστες με σκοπό βελτίωση της αποδοτικότητας του μέτρου.

Στην τηλεδιάσκεψη έγινε η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας αξιολόγησης του μέτρου και ακολούθησε οργανωμένη συζήτηση με τους Δημάρχους και τα μέλη της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου με σκοπό τον σχολιασμό των αποτελεσμάτων, τον εντοπισμό τυχόν προβλημάτων στην εφαρμογή του μέτρου και προτάσεων βελτίωσής του.

Εκ μέρους του Πανεπιστημίου Αιγαίου, συμμετείχαν τα στελέχη του συμμετοχικού εργαστηρίου αξιολόγησης, καθηγητές κ.κ. Γιάννης Σπιλάνης  και Μαρία Λεκάκου και ο συνεργάτης τους κ. Γιάννης Κατσούνης.