Κραυγή αγωνίας από το επικουρικό προσωπικό των Κέντρων Υγείας της Λέσβου


Ερώτηση του Γιάννη Μπουρνού για το επικουρικό και λοιπό προσωπικό των Κέντρων Υγείας της Λέσβου

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Υγείας

Θέμα: «Ανανέωση συμβάσεων επικουρικού και λοιπού προσωπικού στα Κέντρα Υγείας της Λέσβου».

Κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος της υγειονομικής κρίσης, κατέστη σαφές προς όλους ότι η καλή και εύρυθμη λειτουργία των δημόσιων δομών υγείας αποτελεί μονόδρομο για την επιτυχή αντιμετώπισή της. Εν όψει της δεύτερης φάσης εξάπλωσης του Covid–19, που αναμένεται να κορυφωθεί τους επόμενους μήνες, οι δημόσιες δομές της χώρας εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας, που οφείλονται, κατά ένα μεγάλο μέρος, στην υποστελέχωσή τους.

Στα υφιστάμενα πέντε (5) Κέντρα Υγείας του νησιού της Λέσβου (Κ.Υ. Πολιχνίτου, Κ.Υ. Πλωμαρίου, Κ.Υ. Καλλονής, Κ.Υ. Άντισσας, Κ.Υ. Μυτιλήνης) προκειμένου να καλυφθούν οι πάγιες και διαρκείς ανάγκες των δομών, οι οποίες υπολειτουργούσαν και κινδύνευαν με πλήρη κατάρρευση, προσλήφθηκε επικουρικό νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό το 2018-2019. Οι προσλήψεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα αφενός την σημαντική αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών τους και αφετέρου συνέβαλαν στην εγκαθίδρυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Επιπλέον, οι ως άνω προσλήψεις επικουρικού ιατρικού και λοιπού προσωπικού, μερικές εκ των οποίων μέσω του ΟΑΕΔ, λήγουν το τελευταίο τρίμηνο του 2020 έως το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Περαιτέρω, σημειώνουμε ότι σε άλλες δομές υγείας στην Επικράτεια οι σχετικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ), που αφορούν σε υπηρεσίες φύλαξης, σίτισης και καθαριότητας καθώς και οι συμβάσεις επικουρικού προσωπικού της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, έχουν λάβει παράταση έως τις 31.12.2021. Ομοίως, έχουν παραταθεί και οι συμβάσεις μέσω ΟΑΕΔ.

Επειδή οι ανωτέρω συμβάσεις που αφορούν σε επικουρικό και λοιπό προσωπικό στα Κέντρα Υγείας του νησιού λήγουν σύντομα,

Επειδή η απομάκρυνση με το πέρας των συμβάσεων εξειδικευμένου και έμπειρου προσωπικού θα οδηγήσει τα εν λόγω Κέντρα Υγείας σε σημείο πλήρους αδυναμίας λειτουργίας.

Επειδή, δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν στο νησί της Λέσβου, το οποίο έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας των Κέντρων Υγείας, η διατήρηση του υπάρχοντος προσωπικού και η περαιτέρω ενίσχυσή του σε τομείς που παρουσιάζει ελλείψεις, αποτελεί επιτακτική ανάγκη.

Επειδή η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχει χρηματοδοτήσει μέσω ΕΣΠΑ την 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου με το ποσό των 5.500.000 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση των φορέων υγείας με επικουρικό προσωπικό για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

Επειδή είναι απαραίτητη η  αποσυμφόρηση του μοναδικού νοσοκομείου του νησιού, που μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με την αναβάθμιση των πρωτοβάθμιων δομών δημόσιας υγείας,

 

Eρωτάται ο κ. Υπουργός:

Τι προτίθεται να πράξει με τις υφιστάμενες συμβάσεις του 2018-2019 που αφορούν σε επικουρικό και λοιπό προσωπικό;

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, προκειμένου να διατηρηθεί ή/και να αναβαθμιστεί το επίπεδο προσφερόμενων υπηρεσιών των Κέντρων Υγείας της Λέσβου;

Η χρηματοδότηση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου προς την 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου περιλαμβάνει την ανανέωση συμβάσεων επικουρικού και λοιπού προσωπικού που προσλήφθηκε το 2018-2019;

Ο ερωτών βουλευτής