Πολλές παραβάσεις σε Αλιευτικούς ελέγχους στη Μυτιλήνη εντόπισαν τα στελέχη του Κ.Λ Μυτιλήνης

Σε ελέγχους που διενεργήθηκαν από 5 έως 12/10/20 από στελέχη του Γραφείου Αλιείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης, βεβαιώθηκαν οι εξής αλιευτικές παραβάσεις: 

Α. μια παράβαση σε ερασιτέχνη αλιέα διότι διενεργούσε αλιεία από σκάφος με τη χρήση διχτυών, τα οποία απαγορεύονται στην ερασιτεχνική αλιεία

Β. μια παράβαση σε επαγγελματία αλιέα διότι διενεργούσε αλιεία από σκάφος με τη χρήση αθερινόδιχτου, άνευ αδείας χρήσης του και 

Γ. μια παράβαση σε ερασιτέχνη αλιέα διότι είχε αλιεύσει με ελεύθερη κατάδυση 330 άτομα του είδους “ΟΛΟΘΟΥΡΙΟ”, το οποίο απαγορεύεται στην ερασιτεχνική αλιεία.  Τα εν λόγω αλιεύματα απελευθερώθηκαν ζωντανά στη θάλασσα ενώ συνολικά κατασχέθηκαν 250 μέτρα δίχτυα, διαφόρων τύπων και 2,6 κιλά αλιεύματα, τα οποία παραδόθηκαν σε ευαγές ίδρυμα.